NMN 4 โปรแกรมพิชิต 2 ดอยงาม ดอยอ่างขาง -ภูชี้ฟ้าสุดเพริศหรู : nmn-4-โปรแกรมพิชิต-2-ดอยงาม-ดอยอ่างขาง-ภูชี้ฟ้าสุดเพริศหรู