search
   TourTookTee ได้ปรับโฉมเว็บไซต์ใหม่แล้วค่ะ ท่านสามารถติดตาม TourTookTee.com รูปแบบใหม่ได้แล้วค่ะ  
มาเลเซีย...เสน่ห์แห่งเอเชีย
1019
17/12/2009

 

 โปรแกรมทัวร์ ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

มาเลเซีย...เสน่ห์แห่งเอเชีย
 
ประเทศมาเลเซีย,มาเลเซีย
                                                                                 ประเทศมาเลเซีย,มาเลเซีย
 
ภูมิประเทศ
มาเลเซีย
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย ประกอบด้วยดินแดน 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ มาเลเซียตะวันตก
และมาเลเซียตะวันออก อยู่ห่างกันประมาณ 400 ไมล์โดยมีทะเลจีนใต้ขวางกั้น มาเลเซียเดิมเป็นดินแดนที่มีการปกครองต่างหากจากกัน ได้มารวมเป็นประเทศเดียวกันเมื่อ พ.ศ. 2506 มาเลเซียมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 130,000 ตารางไมลมาเลเซียตะวันตก ได้แก่ ดินแดนที่อยู่ในคาบสมุทรมลายูหรือมลายา ติดชายแดนทางใต้ของประเทศไทย มีเนื้อที่ประมาณ 50,800 ตารางไมล์ มาเลเซียประกอบด้วยรัฐต่างๆ 11 รัฐ ตอนกลางเป็นที่ราบสูง มีภูเขาใหญ่หลายเทือกปกคลุมด้วยป่าทึบบริเวณกว้างขวาง แถบริมฝั่งทะเลทั้ง 2 ข้างเป็นที่ราบดินอุดมสมบูรณ์ ชายฝั่งทะเลตะวันตกเป็นหาดเลนยาวพื้นที่มีหล่มบึงมาก ส่วนด้านตะวันออกของมาเลเซียเป็นหาดทรายยาวเหยียด ไม่เหมาะแก่การเป็นท่าเรือ มาเลเซียตะวันออก ได้แก่ ดินแดนทางภาคเหนือของเกาะบอร์เนียว มีเนื้อที่ประมาณ 70,200 ตารางไมล์ ประกอบด้วยรัฐ 2 รัฐคือซาราวัก และซาบาห์ (บอร์เนียวเหนือ) พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่สูง ประกอบด้วยป่าทึบและภูเขาสูงใหญ่ บางยอดเขาสูงเกินกว่าหมื่นฟุตมีที่ราบขนาดย่อมอยู่ตามริมฝั่งทะเล แม่น้ำมักเป็นสายสั้นๆ และไหลเชี่ยวผ่านหุบเขาที่แคบและลาดชันไปออกทะเลทางทิศตะวันตก
ลักษณะภูมิอากาศประเทศมาเลเซีย
มาเลเซีย
ตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร มีอากาศร้อนชื้นแถบศูนย์สูตร อยู่ในอิทธิพลของลมมรสุม มีอากาศร้อนชื้นตลอดทั้งปีช่วงเวลากลางคืน อุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ประมาณ 20 องศาเซลเซียส ขณะที่ช่วงอุณหภูมิที่สูงสุดอยู่ที่ 30 องศาเซลเซียส ช่วงที่มีความแห้งแล้งที่สุด อยู่ในช่วงเดือนมิถุนายน
เมืองหลวงของมาเลเซียชื่อ กรุงกัวลาลัมเปอร์
เมืองศูนย์กลางธุรกิจของมาเลเซีย อิโปห์ มาลักกา บูหารู คลาง ปีนัง กัวลาลัมเปอร์
เมืองท่าของมาเลเซีย คือ Port Klang และปีนัง
ลักษณะการปกครองของมาเลเซีย คือ ประชาธิปไตย มีกษัตริย์เป็นประมุข
จำนวนประชากรประเทศมาเลเซีย ประมาณ 23.8 ล้านคน
พื้นที่ประเทศมาเลเซีย คือ 330,434 ตารางกิโลเมตร
เชื้อชาติประเทศมาเลเซีย พลเมืองส่วนใหญ่มีเชื้อชาติมลายู (58%) นอกนั้นเป็นชาวจีน (26%) ชาวอินเดีย(7%) ชาวเขาเผ่าต่างๆ (9%) เลือดผสมมลายูกับโปรตุเกส มลายูกับฮอลันดา มลายูกับอังกฤษ
ศาสนา ส่วนใหญ่ชาวมาเลเซียนับถือศาสนาอิสลาม(58%) พุทธ (30%) ฮินดู (8%) คริสต์เตียน เต๋า และศาสนา ประจำเผ่าของชนเผ่าส่วนน้อยในประเทศ เช่น ศาสนาของกลุ่มชาวเงาะป่าซาไก เป็นต้น
ภาษาที่ใช้ในมาเลเซีย คือ ภาษามาเลย์ (ภาษาราชการ) อังกฤษ จีนต่างๆ ภาษาทมิฬ และภาษาประจำเผ่าของชนชาวเผ่า
ดอกไม้ประจำชาติมาเลเซีย ดอกชบา
เขตเวลา GMT / UTC+8
 
 
ธงชาติ,มาเลเซีย
                                                                                     ธงชาติ,มาเลเซีย

 

กรุงกัวลาลัมเปอร์
เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย ตั้งยู่ในเมืองเซลังงอร์ ใกล้ชายฝั่งตะวันตกของบริเวณแหลมมลายู บริเวณกรุงกัวลาลัมเปอร์และบริเวณรอบนอกมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้าง การเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยังกรุงกัวลาลัมเปอร์นี้ใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมงเท่านั้น โดยไปลงจอดที่นามบิน KLIA ซึ่งเป็น สนามบินที่มีความทันสมัย สะดวกสบายมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
 
การเมือง
ปัจจุบันมาเลเซียประกอบด้วยรัฐ 13 รัฐและปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มาเลเซียมีรูปแบบการปกครองคล้ายอังกฤษกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประมุขแห่งรัฐมีตำแหน่งเป็นพระราชาธิบดี
การแบ่งเขตการปกครอง
มาเลเซีย
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 รัฐ (states - negeri-negeri) และ 3 ดินแดนสหพันธ์* (federal territories - wilayah-wilayah persekutuan) เป็นดินแดนที่รัฐบาลกลางปกครอง เขตการปกครองต่าง ๆ และชื่อเมืองหลวง ได้แก่
รัฐมาเลเซียตะวันตก (คาบสมุทรมาเลย์)
• กลันตัน (โกตาบารู)
• เกดะห์ (ไทรบุรี) (อลอร์สตาร์)
• ตรังกานู (กัวลาตรังกานู)
• เนกรีเซมบีลัน (สเรมบัน)
• ปะหัง (กวนตัน)
• ปะลิส (กังการ์)
• ปีนัง (จอร์จทาวน์)
• เประ (อีโปห์)
• มะละกา (มะละกา)
• ยะโฮร์ (ยะโฮร์บาห์รู)
• สลังงอร์ (ชาห์อาลัม)

มาเลเซียตะวันออก (เกาะบอร์เนียวตอนเหนือ)
• ซาบาห์ (โกตากินะบะลู)
• ซาราวัก (กูจิง)

เงินสกุลมาเลเซีย
มาเลเซีย ใช้เงินสกุล ริงกิต ชื่ออักษรย่อว่า RM (MYR) เงินที่ใช้จ่ายในมาเลเซียมีทั้งเหรียญ และธนบัตร อัตราแลกเปลี่ยน จะขึ้นๆลงๆอยู่ประมาณที่ 10-12 บาท ต่อ 1 ริงกิต (เดือน มค. 45)
เศรษฐกิจประเทศมาเลเซีย
เกษตรกรรม มาเลเซียเป็นแหล่งผลิตยางพาราที่สำคัญของโลก และข้าวเจ้าปลูกมากบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำทั้ง 2 ด้าน
วัฒนธรรม
มาเลเซีย มีสภาพคล้ายคลึงกับประเทศอินโดนีเชีย ชึ่งเป็นหมู่เกาะอิทธิพลของศาสนาอิสลามได้แพร่เข้ามาในแหลมมลายู ประชากรชาวมาเลเซียนับถือศาสนาอิสลาม 55% นับถือศาสนาพุทธ 25% นับถือศาสนาคริสต์ 13% นับถือศาสนาฮินดู 7% และลัทธิศาสนาพื้นเมือง 4% แต่การหันไปนับถือศาสนาอื่นที่ไม่ใช่อิสลามเป็นปัญหาอย่างมากเนื่องจากทางภาครัฐจะไม่เปลี่ยนข้อมูลทางราชการให้ มาเลเซียบัญญัติในรัฐธรรมนูญให้ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติ และผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามจะมีสิทธิพิเศษ คือ ได้รับเงินอุดหนุนทางด้านการศึกษา สาธารณะสุข การคลอดบุตร งานแต่งงานและงานศพตามนโยบาย "ภูมิบุตร"
 
แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของมาเลเซีย
 
 
ตึกเปโตนัส,มาเลเซีย
                                       ตึกเปโตรนาส,มาเลเซีย

ตึกเปโตรนาส,มาเลเซีย

ตึกเปโตรนาส,มาเลเซีย
                                   ตึกเปโตรนาส,มาเลเซีย
 
ตึกเปโตรนาส (Petronas Twin Tower) เป็นตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงถึง 452 เมตร มีชั้นทั้งหมด 88 ชั้น โดยทางการใช้งบประมาณการก่อสร้างตึกเปโตรนาสทั้งหมด 20,000 ล้านบาท ซึ่งเจ้าของตึกเปโตรนาสเป็นเจ้าของผู้ผลิตน้ำมันยี่ห้อเปโตรนาส ชื่อเดียวกับตึกนั่นเอง การออกแบบตึกได้รับแรงบันดาลใจจากลักษณะของเสาหินทั้ง 5 ของอิสลาม นอกจากความสวยงามและความสูงของตึกเปโตรนาส ที่ทำให้คนทั่วโลกต้องตะลึงแล้ว ภายในตึกเปโตรนาสยังเป็นแหล่งรวมความรู้ ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี บันเทิงและแหล่งช็อปปิ้งขนาดใหญ่อีกด้วย ขณะที่ ชั้น 4 ของตึกแห่งนี้ เป็นศูนย์วิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่ที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่ง เรียกว่า เปโตรซายน์ส (Petrosains) ที่นี่คุณจะได้ชมธรรมชาติที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยจำลองเป็นป่า โดยการใช้ภาพสไลด์มัลติวิชั่นฉายประกอบ นอกจากนี้ คุณยังได้ย้อนกลับไปสู่โลกยุคเมื่อ200 ล้านปี ได้เห็นดินแดนไดโนเสาร์ และได้ดูการค้นพบน้ำมันด้วย
 
จัตุรัสเมอร์เดก้า (Merdeka Square) บริเวณจัตุรัสแห่งนี้ เป็นที่ตั้งของเสาธงที่สูงที่สุดในโลก ซึ่งเป็นธงชาติประจำชาติมาเลเซีย ที่ได้รับการชักขึ้นสู่ยอดเสา เมื่อเวลาเที่ยงคืนของวันที่ 30 สิงหาคม ค.ศ. 1957 เมื่อได้รับเอกราชจากประเทศอังกฤษ ส่วนฝั่งตรงข้ามกับจัตุรัสฯ เป็นอาคารสุลต่านอับดุล ซาหมัด ซึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์ของประเทศมาเลเซียไปแล้ว อาคารแห่งนี้เป็นสถาปัตยกรรมแบบ มูริส อินเดียผสมผสานกับศิลปะแบบอาหรับ ความสูงของยอดโดมมีขนาดเท่ากับ 40 เมตร และหอนาฬิกาที่ตั้งตระหง่านอวดความสวยงามของตัวตึกและในเวลากลางคืน จะมีการติดไฟระยิบระยับเต็มไปหมด ยิ่งเพิ่มความสวยงามให้กับอาคารแห่งนี้
 
จัตุรัสเมอร์เดก้า,มาเลเซีย
                                     จัตุรัสเมอร์เดก้า,มาเลเซีย
 
จัตุรัสเมอร์เดก้า,มาเลเซีย
                         จัตุรัสเมอร์เดก้า,มาเลเซีย
 
 
คาเมร่อนไฮแลนด์ เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของมาเลเซีย ซึ่งมีความสูงถึง 4,500 ฟุต จึงทำให้อากาศที่นี่หนาวตลอดทั้งปี โรงแรม ที่พัก ที่นี่จะไม่มีแอร์ให้ แต่จะให้เราเปิดหน้าต่างเพื่อรับลมหนาวจากด้านนอกของตัวโรงแรม
เพราะว่าอุณหภูมิช่วงที่ร้อนสุดอยู่ที่ 25 องศา และ อากาศโดยปกติทั่วไปก็จะอยู่ที่ประมาณ 12 องศา
จากระดับความสูงของยอดดอยแห่งนี้ ได้มีการแบ่งความสูงและชุมชนเมืองออกเป็น 3 ระดับชั้นหลักๆ ดังนี้
ชั้นที่ 1 คือ ริงเล็ต
ชั้นที่ 2 คือ ทานาราตะ
ชั้นที่ 3 คือ บริงชาง
เนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี ทำให้อาหารหลักของคนที่นี่จะต้องเป็นอาหารประเภทหม้อไฟร้อนๆ เพื่อสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกาย คนที่นี่ชอบทานสุกี้หม้อไฟกันมากๆ เราสามารถหาทานได้ที่ตัวเมือง ซึ่งขับลงมาจากยอดดอยประมาณ 15 นาที ยอดดอย คาเมร่อนไฮแลนด์ มีไร่ชาที่ใหญ่มากๆ มองไปได้ไกลสุดลูกหูลูกตา นอกจากนั้นการชิมชาก็ถือเป็นสิ่งที่คนที่นี่นิยมทำกันเป็นอย่างมาก สำหรับใครที่ชอบสตรอเบอร์รี่ ที่นี่เค้ามีไร่สตรอเบอร์รี่ ที่มีลูกสตรอเบอร์รี่ลูกโตๆ แดงแป๊ด ให้เราได้ลิ้มลองรสชาติกันอีกด้วย
 
 
คาเมร่อนไฮแลนด์,มาเลเซีย
                             คาเมร่อนไฮแลนด์,มาเลเซีย
คาเมร่อน,มาเลเซีย
                      คาเมร่อนไฮแลนด์,มาเลเซีย
คาเมร่อนไฮแลนด์,มาเลเซีย
                            คาเมร่อนไฮแลนด์,มาเลเซีย
คาเมร่อนไฮแลนด์,มาเลเซีย
                              คาเมร่อนไฮแลนด์,มาเลเซีย
 
การเดินทางเข้ามาเลเซีย
ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยและหนังสือเดินทางมาเลเซียสามารถเดินทางระหว่างประเทศไทย มาเลเซีย เพื่อการท่องเที่ยวได้โดยไม่ต้องขอรับตรวจลงตรา และสามารถพำนักอยู่ในประเทศได้เป็นเวลา 30 วัน การเข้าเมือง การเดินทางเข้ามาเลเซีย สำหรับคนไทยไม่ต้องมีวีซ่าแต่ต้องมีหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุหรือใช้เอกสารผ่านแดน (Border Pass) สำหรับบุคคลสัญชาติไทยที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล) ผู้เข้าเมืองทุกคนต้องกรอกแบบฟอร์มการเดินทางเข้าเมือง (Disembaskation Form) และแบบฟอร์มแจ้งการถือครองเงิน (Travellers Declaration From – TDF) ซึ่งต้องกรอกทั้งขาเข้าและขาออกจากมาเลเซีย การถือครองเงิน นักเดินทางนำเข้าหรือนำออกเงินริงกิตจากมาเลเซียได้ไม่เกินคนละ 1,000 ริงกิต ส่วนการนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาเลเซีย สามารถทำได้ไม่จำกัดจำนวน การนำเงินตราต่างประเทศออก นอกมาเลเซียโดยพลเมืองมาเลเซียเอง ทำได้ครั้งละไม่เกินมูลค่าเทียบเท่า 10,000 ริงกิต ส่วนผู้ที่ไม่ใช่พลเมืองมาเลเซีย อนุญาตให้นำออกได้เท่ากับจำนวนที่นำเข้ามา

การตรวจลงตรา นักเดินทางที่ถือสัญชาติของประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียน และจะพำนักในมาเลเซียได้ไม่เกิน 1 เดือน โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา หากต้องการพำนักเกิน 1 เดือน ต้องขอรับการตรวจลงตราก่อนเดินทางเข้ามาเลเซีย ยกเว้นบุคคลสัญชาติ
การเดินทาง เข้ารัฐกลันตันสามารถขับรถยนต์เข้าทางด่านสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ได้ในช่วงเวลา 05.00-21.00 น. หรือทางด่านตากใบ ตั้งแต่เวลา 05.00-18.00 น. ทั้งนี้ยานพาหนะที่ขับเข้ามาเลเซียต้องมีประกัน พ.ร.บ. บุคคลที่ 3

กรณีฉุกเฉิน...ติดต่อ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
Royal Thai Embassy - Kuala Lumpur
206 Jalan Ampang 50450 Kuala Lumpur
โทรศัพท์ (60) (3) 2148-8222, 2148-8350, 2148-8420
โทรสาร (60) (3) 2148-6527, 2148-6615
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
โทรศัพท์ 0-2575-1046-51
โทรสาร 0-2575-1052

ข้อมูลดีมากแต่อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติในมาเลและวัฒนธรรม  ดนตรีด้วยขอบคุณมาก
 
29 มิถุนายน 2553 13:37 น. ตอบโดย : จีรพรพจี
ดีดีดีดี  ความรู้เยอะมากมาก  อยากให้มีการทำเกี่ยวกับประเทศยุโรป
 
8 ตุลาคม 2553 10:57 น. ตอบโดย : N.ชวนเจริญ

ไอเฮี่ย
เปรต
 
23 สิงหาคม 2554 14:43 น. ตอบโดย : บิวตี้ฟู คัลเลอ
อยากให้มีวัฒนธรรมดนตรีจัง เพราะต้องหางานไปส่งครู
 
11 กุมภาพันธ์ 2555 13:22 น. ตอบโดย : enjoy
ช่ายๆ enjoy
 
17 มิถุนายน 2555 19:26 น. ตอบโดย : sanmook502
ไม่มีเครื่องดนตรีหรอ
นู๋ต้องหางานส่งครูงะ
 
14 กรกฎาคม 2555 12:33 น. ตอบโดย : โอเป็ค
ไม่มีเครื่องดนตรีเลย เป็นคนมาเลเซียภาษาอะไรเนียไม่เห็นมีเครื่องดนตรีเลยเหมือสองตัวนี้เลย
 
15 กรกฎาคม 2555 14:45 น. ตอบโดย : มุก
อยากทราบว่าสัญลักษณ์หมายเลข 1 ที่มาเลเซียหมายความว่าไงครับ
 
19 พฤศจิกายน 2555 22:21 น. ตอบโดย : ืนธี
ดีจังค่ะ รูปก็สวยใช้ได้
 
30 กรกฎาคม 2557 21:42 น. ตอบโดย : มายด์มิ้นท์
มาเลเซีย...เสน่ห์แห่งเอเชีย
 
ข้อความ : 
ใส่ Link ที่เกี่ยวข้อง    (เฉพาะสมาชิกเท่านั้น)
คำอธิบาย Link    (เฉพาะสมาชิกเท่านั้น)
รูปภาพ : 
  รูปแบบไฟล์ *.jpg, *.gif เท่านั้น จำกัดขนาดไม่เกิน 150 kb (เฉพาะสมาชิกเท่านั้น)
คำอธิบายรูป  
  คำอธิบายรูป ไม่เกิน 255 ตัวอักษร (เฉพาะสมาชิกเท่านั้น)
 
  *ยังไม่เป็นสมาชิก  
  >>เชิญสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษต่าง ๆ ได้ที่นี่<<
จากคุณ :   
อีเมล์ :   
  *สำหรับสมาชิก (ใช้เฉพาะการแสดงความคิดเห็นครั้งนี้เท่านั้น)  
Username :   
Password :