search
   TourTookTee ได้ปรับโฉมเว็บไซต์ใหม่แล้วค่ะ ท่านสามารถติดตาม TourTookTee.com รูปแบบใหม่ได้แล้วค่ะ  
กำแพงเมืองจีน (Great Wall) - ปักกิ่ง - จีน
641
03/04/2009

 

 โปรแกรมทัวร์ ที่เกี่ยวข้อง
1.  ทัวร์จีน - ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน วัดพระเขี้ยว แก้ว4 วัน 3 คืน


กำแพงเมืองจีน (Great Wall) . . . ปักกิ่ง - จีน


กำแพงเมืองจีน

          กำแพงเมืองจีน   ตอนซุ้มประตูปาต๋าหลิ่ง ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของปักกิ่งออกไป ๗๕ กิโลเมตร กำแพงเมืองจีน ถูกถือว่า เป็น 1 ใน 7 สิ่งอันมหัศจรรย์ของโลก มีระยะทางยาวกว่า 7000 กิโลเมตร เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและใช้เวลาสร้างนานที่สุดในโลก กำแพงเมืองจีน เริ่มขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 9 ก่อน ค.ศ.เพื่อป้องกันการรุกรานของชนชาติส่วนน้อยในภาคเหนือ ถึงปี 221 ก่อน ค.ศ.จักรพรรดิ จิ๋นซีได้เชื่อมกำแพงเมืองในแคว้นต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพื่อป้องกันการรุกรานจากชนชาติ
ส่่วนน้อยบนทุ่งหญ้าอันกว้างไพศาลในมองโกเลีย กำแพงเมืองจีนในสมัยนั้นมีระยะทางยาวกว่า 5000 กิโลเมตร หลังจากนั้น ผู้ปกครองของจีนในสมัยราชวงศ์ฮั่นไดสร้างกำแพงเมืองจีนต่อจนมี ระยะทางยาวกว่า 10000 กิโลเมตร ในช่วงระยะเวลากว่า 2000 ปี ผู้ปกครองของจีนในสมัยต่าง ๆ ต่างก็็เคยสร้างกำแพงเมืองไม่มากก็น้อย รวม ๆ แล้วมีระยะทางยาวกว่า 50000 กิโลเมตร ซึ่งสามารถล้อมโลกกว่า 1 รอบ โดยทั่วไปแล้ว กำแพงเมืองจีนในปัจจุบันหมายถึงกำแพงเมืองจีนสมัยราชวงศ์หมิง (ค.ศ.1368 -ค.ศ.1644)ระหว่างด่านเจียอี้กวนในมณฑลกันซู่ทางภาคตะวันตกถึงริมฝั่งแม่น้ำยาลู่ในข้างนอกของกำแพงเมืองจีนก่อด้วยอิฐก้อนใหญ่และแท่นหิน ข้างในถมด้วยดิน เหลืองและเศษหิน ความสูงประมาณ 10 เมตร สันกำแพงเมืองจีนกว้าง 4 ถึง 5 เมตร ให้ม้า 4 ตัวไปพร้อมกันได้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายทหาร ขนส่งอาหารและอาวุธยามศึก ด้านในของกำแพงเมืองมีประตูที่ทำบันไดหินไว้ การขึ้นลงสะดวกมาก ทั้งได้สร้างป้อมและป้อม จุดไฟสัญญาณแจ้งเหตุเป็นช่วง ๆ ป้อมเป็นที่เก็บอาวุธ อาหารและที่พักของทหาร ยามศึก ก็จะใช้เป็นที่กำบังได้ ถ้ามีศัตรูรุกเข้ามา ก็จะจุดไฟสัญญาณให้มีควันขึ้นบนป้อมแจ้งเหตุเพื่อส่งข่าวไปยังทั่วประเทศทันที กำแพงเมืองจีนมีความหมายทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและคุณค่าทางการท่องเที่ยวอย่างสูง ผู้คนในจีนซึ่งรวมทั้งนักท่องเที่ยวทั้งจีนและเทศแม้กระทั่งผู้นำต่างประเทศด้วยมักจะกล่าวกันว่า ถ้าไม่ขึ้นกำแพงเมืองจีนก็ไม่ใช่ผู้กล้า ปัจจุบันกำแพงเมืองจีนไม่มีสมรรถนะที่เป็นจริงในการีใช้เป็นป้อมศึกอีกแล้วแต่ก็ยังเป็นสิ่งที่น่าทึ่งในฐานะสถาปัตยกรรมอันสง่างามอย่างหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษ เมื่อปี 1987 กำแพงเมืองจีนได้รับการคัดเลือกให้จัดเข้าสู่รายชื่อมรดกโลกในฐานะที่เป็น สัญลักษณ์ของประชาชาติจีน

ความจริงเกี่ยวกับ กำแพงเมืองจีน ที่เราควรรู้

มีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำแพงเมืองจีนที่หลายๆ คนยังไม่เคยทราบมาก่อน


1. เราไม่สามารถมองเห็น กำแพงเมืองจีน จากดวงจันทร์
ไม่มีสิ่งก่อสร้างที่สร้าง โดยมนุษย์ แม้แต่อย่างเดียวที่สามารถมองเห็นจาก
ดวงจันทร์ ในระดับ low Earth orbit เราสามารถมองเห็นกำแพงเมืองจีน
โ ดยใช้ radar การมองเห็นกำแพงเมืองจีน เป็นไปได้ยากเนื่องจาก สีของ
กำแพงเมืองจีนจะกลืนไปกับสีของธรรมชาติ ก็คือสีของดิน หิน

2. กำแพงเมืองจีน ไม่ไช่กำแพงยาวตลอด
ความจริงแล้วกำแพงเมืองจีนถูกสร้างขึ้นในหลายยุคหลายสมัยกินเวลานับพันปี
โดยเป็นการเชื่อมต่อกำแพงแต่ละส่วนเข้าด้วยกัน จนเป็นแนวทอดยาวหลายพัน กิโลเมตร


3. กำแพงเมืองจีน เป็นเสมือนสุสานของผู้ก่อสร้าง
มีการบันทึกไว้ว่า นักโทษจากสงครามและทาสกว่า 1 ล้านคนถูกใช้เป็นแรงงงาน
เพื่อก่อสร้างกำแพงเมืองจีน ซึ่งจำนวนมากเสียชีวิตลงเนื่องจากความ เหน็ดเหนื่อย
และความหิวโหย ซึ่งศพผู้เสียชีวิตก็จะถูกฝังอยู่ข้างใต้กำแพงนั่นเอง นานนับ
ศตวรรษแล้ว ที่กำแพงเมืองจีนได้ชื่อว่าเป็นสุสานที่มีความยาวที่สุดในโลก
เป็นที่กล่าวขานกันว่าทุกๆ หนึ่งฟุตของกำแพงเมืองจีนก็คือหนึ่งชีวิตของ
ผู้ก่อสร้างกำแพง

4. ความยาวของ กำแพงเมืองจีน จนถึงขณะนี้ยังไม่มีใครทราบ
ความยาวที่แท้จริงของ กำแพงเมืองจีน
ในภาษาจีน จะเรียกกำแพงเมืองจีนว่า "กำแพงยาวหมื่นลี้" (หนึ่งลี้มีความยาวประมาณ 1/3 ไมล์) โดยคร่าวๆ กำแพงเมืองจีนมีความยาวประมาณ 4 พันไมล์ หรือ 6,350 กิโลเมตรทอดผ่านทุ่งหญ้า ทะเลทราย และเทือกเขาสูง ความสูงของกำแพงคือ 7 เมตร และกว้าง 5 เมตร

      
กำแพงเมืองจีน2
กำแพงเมืองจีน1
5. การก่อสร้างกำแพงเมืองจีน ช่วยป้องกันการรุกรานได้หรือไม่
การเข้าครองอำนาจของมองโกล และแมนจู ทั้งสองครั้งเกิดขึ้นจาก
ความอ่อนแอ ของราชวงศ์ที่ปกครองประเทศจีนในขณะนั้นๆ พวกเขาใช้โอกาสในขณะที่เกิดกบฎภายใน เข้ายึดครองประเทศจีน โดยมีการต่อต้านที่น้อยมาก

6. กำแพงเมืองจีน ไม่ได้เป็นแค่กำแพง
ทุกๆ 300 ถึง 500 หลา จะมีฐานบัญชาการเพื่อใช้สับ
เปลี่ยนเวรยามและใช้เป็นจุดสังเกตุการณ์ ี้ยังมีหอสังเกตุการณ์กว่า
1 หมื่นแห่ง

7. กำแพงเมืองจีน เป็นเส้นทางคมนาคม
ในระยะแรก ประโยชน์ของกำแพงเมืองจีนก็คือ มันช่วยให้การคมนาคม
และขนส่งในเส้นทางทุรกันดารเช่นตามเทือกเขาเป็นไปอย่างสะดวกยิ่ง
ขี้น

8. กำแพงเมืองจีน สร้างขึ้นโดยใช้อะไรเป็นส่วนประกอบ ก่อนที่จะมีการใช้อิฐในการก่อสร้างกำแพงเมืองจีนถูกสร้างขึ้น โดยใช้หิน ดิน และไม้ บางครั้งมีการแพ็คดินไว้ระหว่างไม้แผ่นใหญ่ และมัดไว้ด้วยกันโดยเสื่อทอบริเวณใกล้ กรุงปักกิ่ง กำแพงเมืองจีนถูกสร้าง โดยใช้หินอ่อน ในบางสถานที่กำแพงถูกสร้างโดยใช้หินแกรนิต บางแห่งก็ใช้ดินเผา ทางตะวันตกของจีน กำแพงถูกสร้างโดยใช้โคลน ทำให้ชำรุดได้้ง่ายกว่า กำแพงเมืองจีนที่เราเห็นกันทุก วันนี้ ส่วนใหญ่ถูกสร้างในราชวงศ์หมิง โดยใช้วัตถุที่ทนทานกว่าเช่นหิน

9. สภาพของ กำแพงเมืองจีน ในขณะนี้
รายงานผลการสำรวจของนักอนุรักษ์เมื่อปี 2004 กล่าวว่า ขณะนี้ กำแพงเมืองจีนที่ยาว 6,350 กิโลเมตร เหลือให้เห็นเพียง 1/3 เท่านั้น และกำลังสั้นลงเรื่อยๆ
กำแพงเมืองจีน5

          ปัญหาเกิดขึ้นเนื่องจากการขาดการดูแลและอนุรักษ์ โดยเฉพาะจากชาวไร่ชาวนาซึ่งอาศัยอยู่ใกล้กำแพงเมืองจีน ไม่สนใจ ประกาศของรัฐบาลที่กำหนดให้กำแพงเมืองจีนเป็นสมบัติของชาติ


รูปกำแพงเมืองจีน
กำแพงเมืองจีน33
กำแพงเมืองจีน22
กำแพงเมืองจีน55
กำแพงเมืองจีน11
กำแพงเมืองจีน44
กำแพงเมือง66
กำแพงเมืองจีน99
กำแพงเมืองจีน77
กำแพงเมือง88


ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลจีน

bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee
  
จีน . . . แผ่นดินใหญ่


Link ที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีน


กำเเพง
 
10 กุมภาพันธ์ 2553 14:59 น. ตอบโดย : ขจจข
555+
 
15 กันยายน 2553 13:04 น. ตอบโดย : ดเ้
สวัสดีครับ--แวะเยี่ยมชมdeแวะเยี่ยมชม--กำแพงเมืองจีน---กับทุกท่าน
 
2 ตุลาคม 2553 10:02 น. ตอบโดย : มนตรา---ตรีเมฆ---หมู---นนทบุรี
fqqfefjgsaif\w'f;wjf[S: w'fwfhw'yf78whlfwl]=-fgow'lfywjf[pwlf'w'f]w'wuf'
wf
wfkjwkw
fw;f;lwkfw
'w'fhuiwkfiwurufwbmfjgwui6iuwtriuke[q\eqmnwjehejkjfhe
lrfbe;lf
wre
'eqrigirwygtkjhwrukhvguiwrqnfkurEWrfeyjrw
wrkfewjowherikjnweagfguwegvuehypywerekggjreig
vfengeogirehf
re'fekt;gwurjtfj5iifr
fejhfyhfnewrui7gefnmbeiugiuwwfev[jfrwlp
fweguwjSADR#GawrwE
wekwep
wehew'e
wewhiewjw'
wjewowiefjweq
Wefqjkwoejfoiqf
ewfjuwehfurehwmsjodew
'wekrjfhwgkaenwy,w.
ehwkjwgujewbhwk'f
3ewFrkf4ewcjhre90e,ds
."Cruiekclnd7reiuwqlkFRued
wee\fbjekl;gf
trg.vsdkfl
erf
rvdkfjgtr;'
gtigbnl't
rkh,;glkjbot,r'
V
r
egkrte
f45'tvfl;rejtgr,dsf
ef[tr
e/eriE'
rrt'tb;glr;v
g
gr'
 .bg
vlf.]e
fvr
t';
vm,
fd'rt
lv
r;tv';,r,
els;qw\
d/
e'qw
e
wf

ee
qwfgt

ewdferfgrgree
tgr
fb
rf
 V'ldrke'gVSl;d
g'Eltreq.
gt
ew,g/.p]re]rc
 
23 กุมภาพันธ์ 2554 20:47 น. ตอบโดย : zsf
หน้าเที่ยวจัง
 
27 กุมภาพันธ์ 2555 15:02 น. ตอบโดย : คลที่อยากไปเที่ยว
หน้าเที่ยวจัง
 
27 กุมภาพันธ์ 2555 15:02 น. ตอบโดย : คลที่อยากไปเที่ยว
หน้าเที่ยวจัง
 
27 กุมภาพันธ์ 2555 15:02 น. ตอบโดย : คลที่อยากไปเที่ยว
หน้าเที่ยวจัง
 
27 กุมภาพันธ์ 2555 15:02 น. ตอบโดย : คลที่อยากไปเที่ยว
หน้าเที่ยวจัง
 
27 กุมภาพันธ์ 2555 15:02 น. ตอบโดย : คลที่อยากไปเที่ยว
 
22 พฤศจิกายน 2555 8:51 น. ตอบโดย : มมมม
กำแพงเมืองจีน (Great Wall) - ปักกิ่ง - จีน
 
ข้อความ : 
ใส่ Link ที่เกี่ยวข้อง    (เฉพาะสมาชิกเท่านั้น)
คำอธิบาย Link    (เฉพาะสมาชิกเท่านั้น)
รูปภาพ : 
  รูปแบบไฟล์ *.jpg, *.gif เท่านั้น จำกัดขนาดไม่เกิน 150 kb (เฉพาะสมาชิกเท่านั้น)
คำอธิบายรูป  
  คำอธิบายรูป ไม่เกิน 255 ตัวอักษร (เฉพาะสมาชิกเท่านั้น)
 
  *ยังไม่เป็นสมาชิก  
  >>เชิญสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษต่าง ๆ ได้ที่นี่<<
จากคุณ :   
อีเมล์ :   
  *สำหรับสมาชิก (ใช้เฉพาะการแสดงความคิดเห็นครั้งนี้เท่านั้น)  
Username :   
Password :