search
   TourTookTee ได้ปรับโฉมเว็บไซต์ใหม่แล้วค่ะ ท่านสามารถติดตาม TourTookTee.com รูปแบบใหม่ได้แล้วค่ะ  
ระนอง - ข้อมูลท่องเที่ยวระนอง
845
21/08/2009

 

 โปรแกรมทัวร์ ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

ระนอง , เที่ยวระนอง, ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดระนอง
 
          ระนองหรือเมืองแร่นอง เดิมเป็นหัวเมืองเล็ก ๆ มีฐานะเป็นเมืองขึ้นของเมืองชุมพร มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีของไทย เมืองระนองเป็นเมืองที่อุดมไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติ ทั้งอาหารพืชพันธุ์ผลไม้ต่าง ๆ ประวัติศาสตร์ในพื้นที่ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของชาวระนอง วิถีชีวิตชุมชนเมืองระนองและความจริงใจและความมีน้ำใจที่ทำให้ผู้มาเยือนเมืองระนองประทับใจ จนอยากที่กลับมาเยือนเมืองระนองนี้อีกครั้ง
          ระนอง จังหวัดแรกของภาคใต้ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลอันดามัน ระนองยังเป็นที่ตั้งของ คอคอดกระ หรือ กิ่วกระ ส่วนที่แคบที่สุดในแหลมมลายู บ้านทับหลี ตำบลมะมุ อ.กระบุรี จังหวัดระนอง คอคอดกระมีระยะทางจากฝั่งทะเลตะวันตก ถึงฝั่งทะเลตะวันออกเพียง - กิโลเมตรเท่านั้น ระนองได้ชื่อว่าเป็นเมืองฝน 8 แดด 4 คือมีฤดูฝนถึง 8 เดือนด้วยกัน ด้วยเหตุนี้พืชพรรณในจังหวัดระนองจึงอุดมสมบูรณ์ เป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของจังหวัดระนอง ช่วงเวลาที่เหมาะจะไปเที่ยวทะเลจังหวัดระนอง คือ เดือนพฤศจิกายน - เดือนเมษายน 
          จังหวัดระนอง ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งสุขภาพ และมีแหล่งน้ำแร่อยู่มากมาย เหมาะสำหรับผู้ที่รักสุขภาพและชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบสุขภาพ ธรรมชาติบำบัด พักผ่อนสบาย ๆ ด้วยการแช่น้ำแร่ในสถานที่ต่าง ๆ ในตัวเมืองระนอง หรือบ่อน้ำแร่ธรรมชาตินอกเมืองระนอง ได้ใกล้ชิดธรรมชาติและได้บรรยากาศไปอีกแบบ
 
ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดระนอง
ระนอง,เที่ยวระนอง,น้ำตกหงาว บ่อน้ำร้อน,สวนรุกขชาติรักษะวาริน,ระนอง,เที่ยวระนอง บ่อน้ำร้อนพรรั้ง,ระนอง,เที่ยวระนอง

ภูเขาหญ้า,ระนอง,เที่ยวระนอง

ศูนย์วิจัยป่าชายเลนหงาว,ระนอง,เที่ยวระนอง

หาดแหลมสน,ระนอง,เที่ยวระนอง

คำขวัญจังหวัดระนอง  คอคอดกระ ภูเขาหญ้า กาหยูหวาน ธารน้ำแร่ มุกแท้เมืองระนอง
ตราประจำจังหวัดระนอง
          ตราประจำจังหวัดระนอง รูปปราสาทตั้งอยู่บนภูเขา มีรูปเลข 5 ประดิษฐานอยู่บนพานแว่นฟ้า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่เสด็จประพาสเมืองระนอง ซึ่งเจ้าเมืองระนองในสมัยนั้นได้จัดที่ประทับบนเนินเขานิเวศน์คีรี ซึ่งต่อมาได้พระราชทานนามพลับพลาที่ประทับว่า พระที่นั่งรัตนรังสรรค์ จังหวัดระนองจึงได้ประมวลเอาสิ่งสำคัญดังกล่าว มาเป็นดวงตราประจำจังหวัด ซึ่งเป็นรูปปราสาทตั้งอยู่บนภูเขา มีรูปเลข ๕ ประดิษฐานอยู่บนพานแว่นฟ้า ความหมายต่างๆ ในดวงตรา คือ เลข ๕ หมายถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ปราสาท หมายถึง พระที่นั่งรัตนรังสรรค์ ภูเขา หมายถึง ภูเขานิเวศน์คีร พานแว่นฟ้า หมายถึง ชาวจังหวัดระนอง

ดอกไม้ประจำจังหวัดระนอง โกมาซุม หรือ เอื้องเงินหลวง
          เป็นกล้วยไม้ประเภทอิงอาศัย ลำต้นเจริญทางด้านข้าง มีลำลูกกล้วยตั้งตรง กลมค่อนข้างอ้วน ความยาวประมาณ 30–50เซนติเมตร ที่กาบใบมีขนสีดำลักษณะใบรูปไข่ยาวรี ยาวประมาณ 10–15 เซนติเมตร ปลายใบมี 2 แฉกไม่เท่ากัน ออกดอกที่ยอด ช่อดอกสั้น ช่อหนึ่งๆ มี 3–5 ดอก กลีบดอกมีสีขาว ปากสีเหลืองส้มโคนปากสอบปลายปากเว้า มีสันนูนสองสันจากโคน ออกมาถึงกลางปาก ขนาดดอกโตประมาณ 10 เซนติเมตร มีกลิ่นหอมอ่อน ออกดอกเดือนตุลาคมถึงธันวาคม

โกมาซุม,ดอกไม้ประจำจังหวัดระนอง
อาณาเขตจังหวัดระนอง
   ทิศเหนือ        ระนองติดกับอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร และประเทศสหภาพพม่า
   ทิศใต้           ระนองติดกับอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
   ทิศตะวันออก  ระนองติดกับอำเภอเมือง อำเภอสวี และอำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
   ทิศตะวันตก    ระนองติดกับอำเภอเกาะสอง เขตทวาย ประเทศสหภาพพม่า และ มหาสมุทรอินเดีย
 
การเดินทางสู่ระนอง
1. รถยนต์ จากกรุงเทพ ใช้เส้นทางพุทธมณฑล-นครปฐม - เพชรบุรี หรือเส้นทางสายธนบุรี - ปากท่อ (หมายเลข 35) และมาแยกที่อำเภอปากท่อ เข้าทางหลวงหมายเลข 4 ถนนเพชรเกษม จนถึงสี่แยกปฐมพร จังหวัดชุมพร เลี้ยวขวาอีกประมาณ 112 กม. ถึงเมืองระนอง ระยะทางประมาณ 568 กิโลเมตร

2. รถประจำทาง

รถโดยสารประจำทาง บริษัทขนส่ง จำกัด มีบริการรถโดยสารปรับอากาศ และรถโดยสารธรรมดา ระหว่างกรุงเทพฯ - ระนอง ทุกวัน สอบถามรายละเอียดได้ที่สถานีขนส่งสายใต้ โทร. 0-2435-1199 สถานีขนส่งจังหวัดระนอง โทร. 0-7781-1548 และบริษัทเดินรถเอกชน คือ โชคอนันต์ทัวร์ โทร. 0-2435-7429, 0-2433-0723, 0-2435-5027 สำนักงานระนอง โทร. 0-7781-1337, 0-7781-2128 และบริษัทนิวมิตรทัวร์ โทร. 0-2281-6939, 0-2281-6949, 0-2435-5020 สำนักงานระนอง โทร. 0-7781-1150, 0-7781-1140 โทรสาร 0-7781-1546 หรือ www.transport.co.th
3. รถไฟ
รถไฟ จากกรุงเทพฯ ไม่มีรถไฟไประนองโดยตรง นักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะเดินทางโดยรถไฟ สามารถลงรถไฟที่สถานีรถไฟจังหวัดชุมพร แล้วต่อรถโดยสารประจำทางชุมพร - ระนอง ระยะทาง 122 กิโลเมตร รายละเอียดติดต่อ การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690 ต่อ 0-2220-4334 หรือ www.railway.co.th
 
ของดีเมืองระนอง
กาหยู,ระนอง,เที่ยวระนอง,ของฝากระนอง
เม็ดมะม่วงหิมพานต์ หรือกาหยู
เป็นสินค้าพื้นเมืองของจังหวัดระนอง ซึ่งนิยมปลูกกันมากในบริเวณเกาะช้าง และเกาะพยาม มีทั้งอบเนย อบเกลือ และแบบเผา สามารถหาซื้อได้ทั่วไป อาทิเช่น ร้านอารีรัตน์ โทร. 0-7782-3745-6, 0-6281-7091 ร้านปรีชา โทร. 0-7781-2288 ร้านน่ำเฮง โทร. 0-7783-3237 ร้านมุกอมรศิลป์ โทร. 0-7782-1058, 0-7782-1408
กาแฟ,ระนอง,เที่ยวระนอง,ของฝากระนอง
กาแฟสดคั่วบด
 เป็นผลิตภัณฑ์ที่นิยมทำกันที่อำเภอกระบุรี จังหวัดระนองโดยกลุ่มเกษตรกร บ้านทุ่งมะพร้าว ตำบล จปร. สามารถหาซื้อได้ที่ศูนย์สาธิตการตลาดของอำเภอเมืองระนอง หรือกลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านทุ่งมะพร้าว โทร. 0-1701-1856
ไข่มุก,ระนอง,เที่ยวระนอง
มุกและสิ่งประดิษฐ์จากเปลือกหอย
เป็นสินค้าของที่ระลึกของจังหวัดระนอง ที่มีจำหน่ายในบริเวณสวนสาธารณะรักษะวาริน น้ำตกปุญญบาล และสนามบินระนอง สนใจติดต่อ ร้านระนองซีเชลล์ โทร. 0-9970-0351, 0-7783-5699 ร้านมุกอมรศิลป์ โทร. 0-7782-1058, 0-7782-1408
ซาลาเปาทับหลี,ระนอง,เที่ยวระนอง
ซาลาเปาทับหลี ทับหลี
เป็นชื่อหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในอำเภอกระบุรี จังหวัดระนองที่มีชื่อเสียงการทำซาลาเปาที่ขึ้นชื่อของจังหวัดระนอง มีจำหน่ายบริเวณสองฟากฝั่งของถนนเพชรเกษม มีรสชาตินุ่ม อร่อย ร้านจำหน่ายซาลาเปาทับหลี เช่น ร้านฮั่นหยกหยวน โทร. 0-7784-6218-9 ร้านข้าวมันไก่และขนมจีบ โทร. 0-7784-6075
น่ำแร่,ระนอง,เที่ยวระนอง
น้ำดื่มนำแร่ธรรมชาติระนอง
เป็นน้ำดื่มน้ำแร่ธรรมชาติที่สะอาด บริสุทธิ์ อีกหนึ่งสินค้า OTOP ที่ขึ้นชื่อของระนอง หาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป และโรงแรมจันทร์สม ฮอท สปา โทร. 0-7782-2516-9 น้ำดื่มธารน้ำแร่ โทร. 0-7782-1155 หรือ บริษัทน้ำแร่เมืองระนอง จำกัด โทร.0-7781
ปูนิ่ม,ระนอง,เที่ยวระนอง
ปูนิ่มอัดแข็ง
อีกหนึ่งสินค้า OTOP ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดระนอง ปูนิ่มเป็นปูที่โตเต็มที่ทำให้กระดองเก่าเล็กเกินไปจนต้องมีการลอกคราบ ใช้เวลาในการลอกคราบประมาณ 45 วัน ฟาร์มที่ขึ้นชื่อของจังหวัดระนอง ได้แก่ นางหงส์ฟาร์มปูนิ่ม อยู่บริเวณปากน้ำระนอง บ้านเขานางหงส์ โทร. 0-7782-2170 มีจำหน่ายบริเวณสนามบินจังหวัดระนอง และโรงแรมจันทร์สม ฮอท สปา
ระนอง,เที่ยวระนอง
ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป
สินค้าของฝากที่ขึ้นชื่อของจังหวัดระนอง ได้แก่ กะปิ กุ้งแห้ง ปลาเค็ม สามารถหาซื้อได้ง่ายตามตลาดสดของเทศบาลเมืองระนอง และร้านจำหน่ายของฝาก บริเวณสะพานปลา และศูนย์จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ถนนเพชรเกษม

 
5 มกราคม 2555 10:07 น. ตอบโดย : นั้นๆ
ระนอง - ข้อมูลท่องเที่ยวระนอง
 
ข้อความ : 
ใส่ Link ที่เกี่ยวข้อง    (เฉพาะสมาชิกเท่านั้น)
คำอธิบาย Link    (เฉพาะสมาชิกเท่านั้น)
รูปภาพ : 
  รูปแบบไฟล์ *.jpg, *.gif เท่านั้น จำกัดขนาดไม่เกิน 150 kb (เฉพาะสมาชิกเท่านั้น)
คำอธิบายรูป  
  คำอธิบายรูป ไม่เกิน 255 ตัวอักษร (เฉพาะสมาชิกเท่านั้น)
 
  *ยังไม่เป็นสมาชิก  
  >>เชิญสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษต่าง ๆ ได้ที่นี่<<
จากคุณ :   
อีเมล์ :   
  *สำหรับสมาชิก (ใช้เฉพาะการแสดงความคิดเห็นครั้งนี้เท่านั้น)  
Username :   
Password :