search
   TourTookTee ได้ปรับโฉมเว็บไซต์ใหม่แล้วค่ะ ท่านสามารถติดตาม TourTookTee.com รูปแบบใหม่ได้แล้วค่ะ  
เทศกาลองุ่นหวาน ราชบุรี 1/7/2010

งานเทศกาลองุ่นหวาน และตลาดน้ำดำเนินสะดวก
 
 
          เทศกาลองุ่นหวานจัดขึ้นในราวเดือนมีนาคม-เมษายนของทุกปี เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าทางการเกษตร โดยเฉพาะองุ่นซึ่งมีปลูกกันมากในอำเภอดำเนินสะดวก องุ่นดำเนินสะดวกได้ชื่อว่ามีรสหวาน อร่อย นอกจากจะมีนิทรรศการ การแสดงผลผลิตองุ่นที่มีคุณภาพแล้วยังมีสินค้าทางเกษตรอื่นๆ ให้ซื้อหาในราคาถูกอีกด้วยเช่น มะพร้าวน้ำหอม ส้มโอ ลิ้นจี่ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการประกวดธิดาองุ่นหวาน การประกวดสินค้าทางการเกษตร
อำเภอดำเนินสะดวกนั้นนอกจากมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีเพราะเป็นที่ตั้งของตลาดน้ำดำเนินสะดวกแล้ว ยังเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกองุ่นที่มีรสหวานอร่อยเป็นที่ติดอกติดใจของผู้ชอบทานผลไม้อีกด้วย ซึ่งในแต่ละปีองุ่นเป็นสินค้าส่งออกที่ทำรายได้ให้แก่ชาวดำเนินสะดวกเป็นเงินหลายสิบล้านบาท ดังนั้นเพื่อส่งเสริมให้ผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะองุ่นและผลิตภัณฑ์พื้นเมืองต่าง ๆ ของชาวอำเภอดำเนินสะดวกและจังหวัดราชบุรี รวมทั้งสนับสนุนให้ตลาดน้ำดำเนินสะดวกมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น จังหวัดราชบุรีจึงได้ร่วมกับภาคเอกชนจัดงานเทศกาลองุ่นหวานดำเนินสะดวกขึ้นในช่วงปลายเดือนเมษายนของแต่ละปี โดยในงานนั้นนอกจะมีการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์พื้นเมืองแล้ว ยังจัดให้มีการประกวดองุ่นและผลิตภัณฑ์ทาการเกษตร การประกวดธิดาองุ่นที่ผู้เข้าประกวดต้องแต่งกายพื้นเมืองแบบชาวสวนพายเรือบรรทุกพืชผักผลไม้ในบริเวณตลาดน้ำ นิทรรศการทางการเกษตรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และมหรสพนานาชนิด
 
 
องุ่น,ราชบุรี
องุ่น,ราชบุรี
 
          การปลูกองุ่นในประเทศไทยเริ่มครั้งแรกที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในประมาณปี พ.ศ. ๒๕๐๙- ๒๕๑๒ ต่อมาจึงค่อยแพร่กระจายไปทั่วเขตที่ลุ่มภาคตะวันตกของประเทศ โดยเฉพาะในท้องที่อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี นิยมปลูกองุ่นกันแพร่หลายบริเวณหนึ่ง สำหรับพันธ์องุ่นที่นิยมใช้ปลูกนั้น มีอยู่ด้วยกัน ๒ พันธุ์ คือ พันธุ์คาร์ดินัล และพันธุ์ไวท์มะละกา โดยพันธุ์คาร์ดินัลจะให้ผลผลิตเร็วกว่าพันธุ์ไวท์มะละกา ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ ๗๕ วัน นับจากออกผลก็สามารถที่จะตัดขายได้ ทั้งนี้ การปลูกองุ่นนั้นมีช่วงเวลาเปลี่ยนแปลงหลังการตัดกิ่งเป็น ๓ ระยะ ได้แก่ ช่วงเป็นดอก ช่วงออกผล และช่วงตัดกิ่งคราวต่อไป อันแต่ละช่วงจะใช้ระยะเวลาประมาณ ๒๕-๓๐ วัน และการตัดกิ่งแต่ละครั้งจะเรียกว่า “การลงมีด” โดยทั่วไปแล้วการตัดกิ่งหรือลงมีดครั้งที่หนึ่งจะให้ผลองุ่นที่มีคุณภาพดีและหวานกรอบกว่าการตัดกิ่งครั้งที่สองหรือครั้งที่สามในปีหนึ่ง ๆ ส่วนใหญ่จะสามารถทำการตัดองุ่นได้ ๒ ครั้ง ครั้งแรกในช่วงเดือนเมษายน และครั้งที่สองในช่วงเดือนสิงหาคม
 
องุ่น,ราชบุรี
 
 
 
 
ที่มา: www.sema.go.th