search
   TourTookTee ได้ปรับโฉมเว็บไซต์ใหม่แล้วค่ะ ท่านสามารถติดตาม TourTookTee.com รูปแบบใหม่ได้แล้วค่ะ  
ภายในประเทศ ภาคใต้

E.แพ็คเกจทัวร์ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน โดย One - Two - Go

E.แพ็คเกจทัวร์ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน โดย One - Two - Go

รหัสแพคเกจทัวร์

NMP-O01

รายละเอียด :

แพ็คเกจทัวร์ทะเลตรัง
บินสบาย ราคาประหยัด
โดยสายการบิน One - Two - Go

ราคา :

6900 บาท
เต็มอิ่มกับทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน
โดยสายการบิน One-Two-Go บินสบาย ราคาประหยัด
ท่องทะเลตรัง ลอดถ้ำมรกต มหัสจรรย์อันลี้ลับของโลกทะเล
สัมผัสธรรมชาติอันบริสุทธิ์ที่ เกาะกระดาน
ดำน้ำดูปะการังสวย ที่เกาะเชือก เกาะม้า
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
  • วันที่ 1
  • วันที่ 2
  • วันที่ 3

วันแรก กรุงเทพ – ตรัง – ถ้ำเล–เขากอบ – น้ำตกร้อน – สระมรกต

06.30 น.

Check-in ณ สนามบินดอนเมือง สายการบิน 1-2-GO เที่ยวบินที่ OX 8281 (0740-0855)

08.55 น.

รับคณะที่สนามบินตรัง

09.00 น.

อาหารพื้นเมืองแบบฉบับชาวตรัง (บริการมื้อที่ 1) กาแฟ(โกปี้) หมูย่าง, ปาท่องโก้ (ขนมขึ้น),เอียวฉาโข(ปาท่องโก๋)และติ่มซำ มากมายหลากหลายชนิด......นำทุกท่านเข้าที่พัก...พักผ่อนตามอัธยาศัย

09.30 น.

หลังจาทานอาหารเช้าอันแสนอร่อยแล้ว นำทุกท่านมุ่งหน้าสู่น้ำตกร้อน เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่ อ. คลองท่อม จ. กระบี่  ชม น้ำตกร้อน สายธารธรรมชาติจากแร่ธาตุใต้พื้นดินผ่อนคลายกล้ามเนื้อด้วยการลงแช่น้ำอุ่น....เดินทางสู่...สระมรกต สัมผัสความเขียวชอุ่มของป่าไม้นานาพันธุ์และน้ำใสสีมรกตในสระกว้างท่ามกลางขุนเขาและแมกไม้ 

12.00 น.

อาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร/เทียบเท่า (บริการมื้อที่ 2)

13.30 น.

จากนั้นเดินทางสู่ อ.ห้วยยอด เพื่อนำท่านไปลอดผ่านท้องมังกร ชมมหัศจรรย์แห่งโถงถ้ำบนลำธาร ณ ถ้ำเล (เขากอบ) ถ้ำน้ำจืดใต้ภูเขานั่งเรือพายลัดเลาะตามลำน้ำคลองเข้าไปในถ้ำชมความงามหินงอกหินย้อยภายในถ้ำมากมาย หลังจากนั้นแวะซื้อสินค้าพื้นเมืองของชาวตรัง ....นำทุกท่านสักการะ พระท่ามก๋งเยี๋ย เพื่อเป็นศิริมงคล....นำทุกท่านชมบรรยากาศเมืองตรัง...แวะยี่ยมชมบ้านอดีตนายกฯชวน เยี่ยมชมและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก.....นำทุกท่านกลับเข้าสู่ที่พัก

16.30 น.

เดินทางถึงโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย (ตามอัทธยาศัย)

วันที่สอง เกาะม้า – เกาะเชือก – เกาะกระดาน – ถ้ำมรกต

07.30 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (บริการมื้อที่ 3)

09.15 น.

พร้อมกันที่จุดนัดพบ ก่อนออกเดินทางทุ่งหน้าสู่ท่าเรือหาดยาว/ปากเมง

10.00 น.

ลงเรือ สู่ท้องทะเลตรัง ลอดถ้ำมรกต ชมความงาม...ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติเเละสีเขียวมรกตของน้ำทะเลยามกระทบกับเเสงตะวัน 

12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยง (บริการมื้อที่ 4) ชมความงดงามของปะการัง ณ เกาะกระดานแวะทักทายฝูงปลาน้อยใหญ่ หลากชนิด พร้อมชมปะการังหลากสีสัน ณ เกาะเชือก - เกาะม้า สูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอด ก่อนบอกลาท้องทะเล

16.30 น.

เดินทางถึง ท่าเทียบเรือหาดยาว กลับสู่ตัวเมืองตรังโดยสวัสดิภาพ (ตามอัทธยาศัย)

 

 

 

 

วันที่สาม โรงแรม ธรรมรินทร์ ธนา – สนามบิน จ.ตรัง

06.30 น.

รับประทานอาหารเช้า (บริการมื้อที่ 5) เดินทางเดินทางอกจากที่พักมุ่งหน้าสนามบิน จ.ตรัง

07.30 น.

Check-in ณ สนามบินตรัง เที่ยวบิน OX8280(0925-1040)

10.40 น.

เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับจาบริการ
ค่าบริการและเงื่อนไข

กำหนดการเดินทาง     พฤศจิกายน 2553 – พฤษภาคม 2554
อัตราค่าบริการ     (เดินทางขั้นต่ำ  4  ท่าน)
ผู้ใหญ่ ท่านละ 6,900.- บาท (ไม่มีราคาเด็ก)

 

อัตรานี้รวม
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee ค่ายานพาหนะ ตลอดการเดินทาง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee ตั๋วเครื่องบิน 1-2-Go (ราคา ณ วันนี้ หากกรุ๊ปมีการยืนยันการเดินทาง กรุณาเช็คราคาอีกครั้ง เนื่องจากสายการ
      บินที่เรานำเสนอเป็นสายการบิน Low cost ดังนั้นราคาจึกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา )
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee ค่าที่พัก
      -   โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา 2 คืน  (http://www.thumrin-thana.com/) พัก 2 ท่าน/ห้อง
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee ค่าประกันชีวิตวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ)
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee ค่าบริการกิจกรรมต่างๆ ที่ทางบริษัทได้กำหนดมาในรายการ
 

 

อัตรานี้ไม่รวม
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee ค่าทิปพนักงานบริการ เช่น หัวหน้าทัวร์, มัคคุเทศก์, พนักงานยกกระเป๋า, พนักงานขับรถ เป็นต้น
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee ค่าอาหารที่นอกเหนือจากทางบริษัทจัดให้
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
หมายเหตุ
อัตรานี้เป็นราคาสำหรับคนไทย กรณีชาวต่างชาติ จ่ายเพิ่มท่านละ 400 บาท (เป็นค่าธรรมเนียมอุทยาน)

**โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศที่เหมาะสม**
 
การชำระเงิน
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee บัญชี บริษัท เนเจอร์ไมล์ จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ถนนนวมินทร์
      ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 077-2 48523-5

bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee บัญชี นายเอกสยาม ชัยศร ธนาคารกรุงเทพฯ สาขา หัวหมาก ประเภทออมทรัพย์
      บัญชีเลขที่ 180 590 485 9

bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee บัญชี นายเอกสยาม ชัยศร ธนาคารกสิกรไทย สาขา ถ.สุขาภิบาล1 บางกะปิ ประเภทออมทรัพย์
      บัญชีเลขที่ 077-2-92928-5
 
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee บัญชี นายเอกสยาม ชัยศร  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ถนน นวมินทร์ ประเภทออมทรัพย์
      บัญชีเลขที่ 077-256971-2 

พร้อมแฟ็กซ์ สลิป ใบโอนเงิน Fax: 0-2379-2990

ชมภาพที่พักโรงแรม ธรรมรินทร์ ธนา ได้เลยจ้า...

>> โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา <<

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องกับทัวร์ตรัง,แพ็คเกจทัวร์ตรัง

ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง

เกาะไหง,ตรัง

เกาะกระดาน,ตรัง

เกาะม้า,เกาะเชือก,ตรัง

เกาะไหง,ตรัง

เกาะกระดาน

เกาะเชือก-เกาะม้า

เกาะมุก,ถ้ำมรกต,ตรัง

เกาะรอก

ถ้ำเลเขากอบ,ตรัง

เกาะมุก,ถ้ำมรกต

เกาะรอก

ถ้ำเลเขากอบ,ตรัง

 

สอบถามและสั่งซื้อ