search
   TourTookTee ได้ปรับโฉมเว็บไซต์ใหม่แล้วค่ะ ท่านสามารถติดตาม TourTookTee.com รูปแบบใหม่ได้แล้วค่ะ  
ต่างประเทศ Asiaทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน NM-H19

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน NM-H19

รหัสโปรแกรมทัวร์

NM-H19

รายละเอียด :

วิคตอเรียพีค-ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย-นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิม-เดอะเวเนเชี่ยน-วัดอาม่า-วิหารเซ็นต์พอล-SENADO SQUARE-ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์

ราคา :

21900-23900 บาท

วันที่เดินทาง

10/23/2010 - 10/26/2010
สอบถามและสั่งซื้อ
เที่ยวเมืองฮ่องกง เสน่ห์แห่งโลกตะวันออก
เต็มไปด้วยสีสันของวิถีชีวิตของผู้คนในฮ่องกง
ชมทัศนียภาพอันงดงามบนจุดชมวิวที่สวยที่สุด วิคตอเรียพีค
ที่สามารถชมวิวเกาะฮ่องกงได้แบบพาโนราม่า
ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมายจากทั่วทุกมุมโลก ย่านจิมซาจุ่ย
 
สัมผัส มาเก๊า เมืองแห่งคาสิโนนามระบือ
วัฒนธรรมของโลกตะวันออกและโลกตะวันตะที่ผสานกันอย่างลงตัว
ตื่นตาตื่นใจไปกับศูนย์รวมความบันเทิงอันยิ่งใหญ่ เดอะ เวเนเชี่ยน มาเก๊า
 
 


gallerydownload program
  • วันที่ 1
  • วันที่ 2
  • วันที่ 3
  • วันที่ 4

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง - ย่านจิมซาจุ่ย

11.00 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ ISLAND-T สายการบิน EMIRATES โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน

13.20 น.

ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบิน EMIRATES เที่ยวบินที่ EK 384 Q

17.10 น.

เดินทางถึงสนามบิน CHECK LAP KOK สนามบินแห่งใหม่ของฮ่องกง ซึ่งอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งในเครือจักรภพ และได้ส่งกลับคืนสู่ประเทศจีนเมื่อปี ค.ศ. 1997 ปัจจุบันได้กลายเป็นเขตปกครองพิเศษของจีน มีขนาดพื้นที่ไม่ใหญ่โตนัก แต่มีความหลากหลาย มีประวัติศาสตร์อันยาวนานที่น่าสนใจ ขณะเดียวกันก็แฝงไว้ซึ่งความทันสมัย และวิถีชีวิตที่มีสีสัน จึงได้รับการขนานนามว่า เป็นเสน่ห์แห่งตะวันออก หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก ท่านสามารถเดินทางสู่ ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ในฮ่องกงซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลก

หมายเหตุ : อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของท่าน

พักที่ B.P. INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า 

Hong Kong City Tour – มาเก๊า – The Venetian

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (ติ่มซำ)
นำท่านขึ้นสู่ วิคทอเรียพีค จุดชมวิวเกาะฮ่องกง เพื่อนำท่านชมภาพทิวทัศน์อันแสนงดงามน่าประทับใจของ หมู่เกาะฮ่องกง และ อ่าววิคทอเรีย ซึ่งถือว่าเป็นอ่าวที่สวยติดอันดับโลก จากนั้นนำท่านชม ชายหาดน้ำตื้น ( Repulse Bay ) พร้อมนมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมที่ฮ่องกง , เทพเจ้าโชคลาภ และเทวรูป , เทพเจ้าต่างๆ ที่ตั้งประดิษฐานอยู่อย่างเด่นสง่า เพื่อเป็นสิริมงคลจากนั้นเชิญท่านซื้อเครื่องประดับสไตล์แปลกและสวยงามของฮ่องกงในราคาถูกจากโรงงานพร้อมใบรับประกัน

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านเดินทางโดยเรือ FERRY สู่ มาเก๊า เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งการพนันและคาสิโนนามระบือ แต่จะมีสักกี่คนที่รู้จักมาเก๊าในด้านอื่นๆ “มาเก๊า” มีภาพความงามแห่งศิลปะวัฒนธรรมของโลกตะวันออกและตะวันตกให้ได้ชื่นชม และยังมีมนต์เสน่ห์แห่งความเชื่อและศรัทธาทางศาสนา ตลอดจนวิถีชีวิตที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืนของมาเก๊า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านสู่อาณาจักรคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในโลกในฮ่องกง ได้รับการขนานนามว่า “ลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชียเดอะเวเนเชี่ยน THE VENETIAN RESORT HOTEL CASINO ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยใช้รถของทางโรงแรมไป-กลับ เดอะวเนเชี่ยน ซึ่งเป็นที่ที่ได้รับการขนานนามว่า “ลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย” อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับเกมส์การพนันนานาชนิด อาทิ บัคคาร่า, แบล็คแจ็ค, รูเล็ต, สล็อตแมชชีนนับพันตู้ ฯลฯ หรือเลือกถ่ายภาพกับบรรยากาศเมืองเวนิสและสัญลักษณ์ของเมืองเวนิส ใน เดอะเวเนเชี่ยน ทั้งเรือกอนโดล่า ลำคลองกลางเมือง ล่องเรือชม เดอะเวเนเชี่ยน ให้ท่านได้รับความรู้สึกเหมือนอยู่กลางเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี อิสระให้ท่านได้ทำกิจกรรมต่างๆ ภายใน เดอะเวเนเชี่ยน (ไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์)

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ CHINA HOTEL หรือเทียบเท่า 

Macau City Tour

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านนมัสการ เจ้าแม่ทับทิม หรือ วัดอาม่า แห่งมาเก๊า ที่สร้างในปลายสมัยราชวงศ์หมิง เป็นสถานที่ที่เก็บหลักศิลาจารึกที่มีอายุกว่า 600 ปี สร้างเพื่ออุทิศถวายให้กับอาม่า องค์เทพธิดาแห่งท้องทะเล ภายในมีศาลเจ้าและก้อนหินขนาดใหญ่ ซึ่งแกะสลักเป็นรูปเรือสำเภาโบราณ เพื่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าบริเวณนี้ คือ จุดแรกที่เจ้าแม่อาม่าย่างเท้าก้าวขึ้นสู่ผืนแผ่นดินมาเก๊า บริเวณด้านหน้าวัดมีรูปปั้นสิงโตหิน 2 ตัว เชื่อกันว่าหากใครได้หมุนลูกแก้วที่อยู่ในปากสิงโตไปทางขวา 3 ครั้ง พร้อมกับตั้งจิตอธิษฐาน แล้วจะสมหวังในสิ่งที่ปรารถนา จากนั้นนำท่านแวะซื้อ น้ำมันปลา อาหารบำรุงสุขภาพที่มีชื่อเสียงของมาเก๊า จากนั้นนำท่านชม วิหารเซนต์พอล ซากโบสถ์ที่มีชื่อของมาเก๊า ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ด้านหลังของโบสถ์มีพิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติของโบสถ์ ซึ่งโบสถ์เซนต์พอลของมาเก๊า นี้ได้รับการ ยกย่องให้เป็นอนุสาวรีย์แห่งศาสนาคริสต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในดินแดนตะวันออกไกล

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านช้อปปิ้งที่ SENADO SQUARE แหล่งช้อปปิ้งของวัยรุ่นมาเก๊า ซึ่งโดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้อง เป็นลอนคลื่น เปรียบเสมือนท้องทะเลอันอุดมสมบูรณ์แห่งมาเก๊า ล้อมรอบไปด้วย อาคารสไตล์ยุโรปหลากสีสัน และสถาปัตยกรรมหลากรูปแบบที่นี่จัดว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งของมาเก๊า ที่รวมไว้ซึ่งร้านค้าต่างๆ มากมาย ทั้งแฟชั่น แบรนด์เนม ร้านแผงลอย เฟอร์นิเจอร์โบราณ อัญมณี เครื่องประดับ ของที่ระลึกต่าง ๆ ของมาเก๊า ฯลฯ

หมายเหตุ : อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของท่าน

พักที่ CHINA HOTEL หรือเทียบเท่า 

มาเก๊า - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางกลับสู่ ฮ่องกง โดยเรือ FERRY ซึ่งได้รับการขนานนามว่า เป็นเสน่ห์แห่งตะวันออกของฮ่องกง แต่มีความหลากหลาย มีประวัติศาสตร์อันยาวนานที่น่าสนใจ จากนั้นนำท่านสู่อาณาจักรสวนสนุกอันยิ่งใหญ่แห่งใหม่ล่าสุดของโลกที่ฮ่องกง “ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ” ซึ่งท่านจะได้พบกับเครื่องเล่นอันทันสมัยและสุดสนุกที่สุดแห่งใหม่ของโลกที่ฮ่องกง แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรก คือ MAIN STREET USA ท่านได้พบกับร้านค้าขายของที่ระลึกและร้านอาหารมากมาย และสุด สนุกกับรถไฟไอน้ำโบราณรอบสวนสนุก รวมทั้งขบวนพาเหรดอันยิ่งใหญ่ตระการตา นอกจากนี้ท่านยังจะได้พบกับตัวการ์ตูนขวัญใจ พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ส่วนที่สอง คือ TOMORROW LAND ท่านจะได้สนุกกับเครื่องเล่นแนวโลกอนาคตอันทันสมัยของฮ่องกง ส่วนที่สาม คือ FANTASY LAND สุดสนุกกับเมืองเทพนิยาย ของฮ่องกง ท่านจะได้พบกับโชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตาและตัวการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ อาทิเช่น สโนว์ไวท์ , เจ้าหญิงนิทรา , ซิลเดอเรลา , มิกกี้เมาท์ , หมีพูล และเพื่อนๆตัวการ์ตูนอันเป็นที่ใฝ่ฝันของทุกคน และ ส่วนที่สี่ คือ ADVENTURE LAND ดินแดนแห่งการผจญภัยอันตื่นเต้นใน ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์
หมายเหตุ : อาหารกลางวันและค่ำอิสระตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้สนุกและเพลิดเพลินอย่างเต็มที่กับสวนสนุกอันยิ่งใหญ่แห่งใหม่ล่าสุดของฮ่องกง ท่านจะสะดวกสบายไปกับร้านอาหารและภัตตาคารมากมายในสวนสนุก ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์
ได้เวลาสมควรนำท่านสู่สนามบิน CHECK LAP KOK ที่ฮ่องกง เพื่อเช็คอินที่สนามบินก่อนขึ้นเครื่องกลับ

22.15 น.

อำลาฮ่องกง โดยสายการบิน EMIRATES เที่ยวบินที่ EK 385 Q

23.59 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมรับความประทับใจไปแสนนาน 
โปรแกรมทัวร์ ที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
ค่าบริการและเงื่อนไข
อัตราค่าบริการ
 
กำหนดการเดินทาง
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยวเพิ่ม
23-26 ต.ค.53 (วันปิยะมหาราช)

23,900
6,500
28-31 ต.ค.53

21,900
6,500


หมายเหตุ
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของ
สายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผล
ประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจาก
ราคาที่กำหนดไว้)

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee
ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeค่าทำวีซ่ากรุ๊ป สำหรับคนไทย
bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeค่าน้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม , ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละ
สายการบินที่มีการเรียกเก็บ
bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000
บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee
ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeค่าวีซ่าของคนต่างด้าว
bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeค่า VAT 7 % หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %
bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeค่าทิปไกด์และคนขับรถวันละ 20 เหรียญฮ่องกง
เงื่อนไขการให้บริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 5,500 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน
(หรือแล้วแต่กรณีเกิดขึ้นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
2. เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อจองและ
จ่ายมัดจำแล้ว ถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจำใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
หากมีการยิกเลิกหรือขอเลื่อนการเดินทาง ผู้จองจะไม่สามารถทำเรื่องขอคืนค่าตั๋วหรือขอคืนค่าทัวร์ทั้งหมด
หรือบางส่วนได้ เว้นแต่
2.1 ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่
หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช้จ่ายอื่นใด
2.2 ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่า
ไปแล้วหรือมีค่าใช้จ่ายอื่นใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น
2.3 ผู้จองยกเลิกการเดินทาง ตั๋วเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม
ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้ำมันเชื้อ
เพลิง และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น
(ในบางกรณีที่เดินทางโดยสายการบินต้นทุนต่ำหรือตั๋วโปรโมชั่นก็ไม่สามารถทำการแก้ไขชื่อผู้เดินทางได้)
3. คณะทัวร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ แต่มีไกด์ท้องถิ่นพูดไทยดูแล) ครบ 15 ท่าน มีหัวหน้า
ทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ (หรือกรณีพิเศษบางกรุ๊ปอาจจะต้องมีจำนวนมากกว่านั้น กรุณาเช็ค
กับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง)
4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ
ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียก
เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านตามอัตราจริงที่มีการเรียกเก็บ
5. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่
ระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
6. เงื่อนไขการจอง
bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeบัญชี นายเอกสยาม ชัยศร  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ถนน นวมินทร์ ประเภทออมทรัพย์
บัญชีเลขที่ 077-256971-2
bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeบัญชี นายเอกสยาม ชัยศร ธนาคารกรุงเทพฯ สาขา หัวหมาก ประเภทออมทรัพย์
บัญชีเลขที่ 180 590 485 9
bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeบัญชี นายเอกสยาม ชัยศร ธนาคารกสิกรไทย สาขา ถ.สุขาภิบาล1 บางกะปิ ประเภทออมทรัพย์
บัญชีเลขที่ 077-2-92928-5
bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeบัญชี บริษัท เนเจอร์ไมล์ จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ถนน นวมินทร์ ประเภทออมทรัพย์
บัญชีเลขที่ 077-2 48523-5
และแฟกซ์หลักฐานมาที่ 02-3792-990
7. หมายเหตุ
- รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน
และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
- ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย /
เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย  รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิก
เที่ยวบิน
8. เอกสารการในการเดินทาง
- หนังสือเดินทาง  อายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน  ณ วันเดินทาง หากพาสปอร์ตมีปัญหาทางบริษัทจะ
ไม่รับผิดชอบในกรณีที่เกิดขึ้น

Link ที่เกี่ยวข้อง
bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeทัวร์มาเก๊า เซินเจิ้น ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ หรือเกาะลันเตา 4 วัน 3 คืนNM-H05
bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง เวเนเชี่ยน NM-H09
bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ดิสนีย์แลนด์ ! NM-H13
bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ NM-H14
bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeทัวร์มาเก๊า เวเนเชี่ยน 3 วัน 2 คืน NM-H15
bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeทัวร์มาเก๊า เดอะเวเนเชี่ยน เซินเจิ้น จูไห่ NM-H16
bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeทัวร์มาเก๊า จูไห่ กวางเจา 4 วัน 3 คืน NM-H17
bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeทัวร์มาเก๊า เวเนเชี่ยน 3 วัน 2 คืน พิเศษ พักเวเนเชี่ยน 1 คืน NM-H18
bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า-จูไห่-เซินเจิ้น-กวางเจา NM-H20
 
ข้อมูลท่องเที่ยว
Keyword ที่ใช้ในการค้นหา : บริษัททัวร์,เที่ยวต่างประเทศ,ทัวร์จีน,มาเก๊า,ทัวร์ฮ่องกง,เที่ยวฮ่องกง,เที่ยวมาเก๊า,ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า,ฮ่องกง มาเก๊า,ดิสนีย์แลนด์,ช้อปปิ้งฮ่องกง,เดอะเวเนเชี่ยน
สอบถามและสั่งซื้อ