search
   TourTookTee ได้ปรับโฉมเว็บไซต์ใหม่แล้วค่ะ ท่านสามารถติดตาม TourTookTee.com รูปแบบใหม่ได้แล้วค่ะ  
ต่างประเทศ AsiaK2.ทัวร์เกาหลี - ปักกิ่ง 6 วัน 4 คืน - NM-KC01

K2.ทัวร์เกาหลี - ปักกิ่ง 6 วัน 4 คืน - NM-KC01

รหัสโปรแกรมทัวร์

NM-KC01

รายละเอียด :

เอเวอร์แลนด์ หมู่บ้านนัมซานฮันอก พิพิธภัณฑ์คติชนพื้นเมือง พระราชวังเคียงบ็อค ศูนย์โสมเกาหลี ตลาดเมียงดง ช้อปปิ้งย่านชินชอน พระราชวังฤดูร้อน กายกรรมปักกิ่ง  ตลาดรัสเซีย

ราคา :

26900-32900 บาท

วันที่เดินทาง

5/19/2011 - 5/24/2011
สอบถามและสั่งซื้อ
ทัวร์เกาหลี - เอเวอร์แลนด์ - ปักกิ่ง 6 วัน 4 คืน
นำท่านสัมผัสความโรแมนติก ตามรอยซีรีส์ดัง เพลงรักในสายลมหนาว ณ เกาะนามิ
เข้าชมสนามกีฬารังนกอันยิ่งใหญ่ สัมผัสความอลังการของ กำแพงเมืองจีน
เที่ยวมรดกโลก ป้อมฮวาซอง และพระราชวังเคียงบ๊อก
สนุกไม่ยั้งกับทุกเครื่องเล่น ที่เอเวแลนด์ ดินแดนมหัสจรรย์ของเกาหลี
ช้อปปิ้งอย่างจุใจ ที่ตลาดทงแดมุนและตลาดเมียงดง ของเกาหลี


gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallerydownload program
  • วันที่ 1
  • วันที่ 2
  • วันที่ 3
  • วันที่ 4
  • วันที่ 5
  • วันที่ 6

เช็คอินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

23.00 น. .

คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั้น 4 ประตู 9บริเวณ ISLAND-U ( เคาน์เตอร์ NO. U1 – U7 ) สายการบินแอร์ไชน่า ( CA ) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง

วันที่สอง กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง – อินชอน – เกาะนามิ – เมืองซูวอน

01..05 น.

เหิรฟ้าสู่นครปักกิ่ง โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA980

06.30 น.

ถึงท่าอากาศยานนครปักกิ่ง (แวะเปลี่ยนเครื่องที่ปักกิ่ง)

08.45 น.

เหิรฟ้าสู่เกาหลี โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA123

11.50 น.

คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2    ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านสู่ภัตตาคาร

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร..... บริการท่านด้วย บูโกกิ เนื้อหมูสไลด์ที่ผ่านการหมักด้วยเครื่องปรุงจนได้ที่นำมาผัดรวมกับผักสดนานาชนิดบนกระทะร้อนๆรับประทานพร้อมเครื่องเคียงและข้าวสวยร้อนๆ มีกลิ่นหอมน่าลิ้มลอง
จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ตลาดค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ทงเดมุน ท่านสามารถสรรหาสินค้าหลากหลายประเภทตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าที่แนะนำอาทิเสื้อผ้าบุรุษ-สตรีรองเท้าบุรุษสตรี รองเท้าผ้าใบ เข็มขัด ของที่ระลึก ชุดเครื่องครัว ถุงน่อง ถุงเท้า ผ้าพันคอ โดยท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศการช๊อปปิ้งแบบเกาหลีอย่างแท้จริง ต่อจากนั้นนำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองซูวอน

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร.....บริการท่านด้วย ทัคคาลบี้หรือไก่ผัดเผ็ดบาร์บีคิว เป็นเนื้อไก่ที่หั่นออกเป็นชิ้นพอคำ คลุกเคล้าด้วยซีอิ๊วเครื่องปรุง และหมักทิ้งไว้จนได้ที่ จึงนำเนื้อไก่และผักมาผัดบนกระทะยักษ์ รับประทานพร้อม กิมจิ ซุปสาหร่าย และข้าวสวย
หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก LAVIEDOR RESORT หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม เมืองซูวอน – ป้อมฮวาซอง – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – กรุงโซล –ศูนย์โสม – ช้อปปิ้งทงแดมุน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ภายในรีสอร์ท และทำการเช็คเอาท์ออกจากโรงแรม
นำท่านย้อนละครโบราณ บางฉากของละคร “แดจังกึม” ณ ความฝันกษัตริย์ป้อมฮวาซอง ( ป้อมดอกไม้ ) และกำแพงเมือง สร้างรายรอบตัวเมืองซูวอน ระยะทางยาวประมาณ 5,500 เมตร ประกอบด้วยเชิงเทิน 48 หลัง แต่บางส่วนถูกทำลายในสมัยสงครามเกาหลี ป้อมนี้ สร้างขึ้นโดยกษัตริย์ซอนโจ กษัตริย์องค์ที่ 22 แห่งราชวงศ์โซซอน เพื่อเป็นที่ระลึกแก่พระราชบิดา ซึ่งถูกใส่ร้ายจากราชสำนักและถูกขังจนสิ้นพระชนม์ ปัจจุบันป้อมนี้ได้รับการสถาปนาโดย UNESCO ให้เป็นมรดกโลก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เอเวอร์แลนด์ เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ขอเชิญท่านท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ท่านจะได้พบกับ “ไลเกอร์” ซึ่งเป็นลูกแฝดผสมที่เกิดขึ้นจากความรักระหว่างสิงโตผู้เป็นพ่อและเสือผู้เป็นแม่ นับเป็นแฝดผสมเสือ-สิงห์โตคู่แรกในโลก และสนุกไปกับลีลาท่าทางอันพลิ้วไหวของหมีต่างๆ ซึ่งพนักงานขับรถซาฟารีจะเป็นผู้ทักทายและเล่นกับพวกเขาเหล่านั้น ให้ท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ สามารถเลือกเล่นเครื่องเล่นได้ฟรี ทุกอย่าง และเชิญท่านถ่ายรูปกับสวนดอกไม้ซึ่งผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตามฤดูกาล (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ)

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร.....บริการท่านด้วย หมูย่างเกาหลี KALBI ต้นตำหรับอาหารเลื่องชื่อของประเทศ เป็นหมูย่างที่ผ่านการหมักจนได้ที่นำมาย่างบนเตาถ่านตัดเป็นคำๆทานคู่กับซอสกระเทียม กิมจิ และใช้ใบผักกาดสดห่อเป็น คำๆ แกล้มด้วยพริกเกาหลีเม็ดโตพร้อมข้าวสวยร้อนๆ น้ำซุป และกิมจิ จากนั้นนำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่กรุงโซล ชม ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่า เป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า กลับไปบำรุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ ต่อจากนั้นให้ท่าน        ช้อปปิ้งที่ตลาดค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ทงเดมุน ท่านสามารถสรรหาสินค้าหลากหลายประเภทตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าที่แนะนำอาทิเสื้อผ้าบุรุษ-สตรีรองเท้าบุรุษสตรี รองเท้าผ้าใบ เข็มขัด ของที่ระลึก ชุดเครื่องครัว ถุงน่อง ถุงเท้า ผ้าพันคอ โดยท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศการช๊อปปิ้งแบบเกาหลีอย่างแท้จริง

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร..... บริการท่านด้วย โอซัมบูโกกิ(Osam Bulkoki) มีส่วนผสมของปลาหมึกและหมูสามชั้น โดยนำลงไปผัดปรุงรสให้หวานเล็กน้อย มีน้ำขลุกขลิก รับประทานพร้อมข้าวสวยร้อนๆ เสริฟพร้อมเครื่องเคียงและซุปร้อนๆ
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ARTNOUVEAU CITY KANGNAM HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ โซล – พระราชวังเคียงบ็อค – พิพิธภัณฑ์คติชนพื้นเมือง – ตลาดเมียงดง – ปักกิ่ง

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านผ่านชม “บลูเฮาส์” ทำเนียบของประธานาธิบดีคนปัจจุบัน “โน มู เฮียน” (ระหว่างรถแล่นผ่านไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพหรือวีดีโอใดๆ ทั้งสิ้น) ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์รูปนกฟีนิกซ์  สัญลักษณ์ความเป็นอมตะ ชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัวมังกรและวงเวียนน้ำพุนับเป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดของกรุงโซล เข้าชม “พิพิธภัณฑ์คติชนพื้นเมือง” รับทราบประวัติความเป็นมาของคนเกาหลีตั้งแต่ยุคโบราณผ่านทางห้องแสดงหุ่นจำลอง ชม “พระราชวังเคียงบ็อค” ซึ่งเป็นพระราชวังไม้โบราณที่เก่าแก่ที่สุด สร้างขึ้นใน ค.ศ. 1394 ในอดีตกว่า 600 ปีก่อน ภายในพระราชวังแห่งนี้มีหมู่พระที่นั่งมากกว่า 200 หลัง แต่ได้ถูกทำลายไปมากในสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามาบุกยึดครอง ทั้งยังเคยเป็นศูนย์บัญชาการทางการทหารและเป็นที่ประทับของกษัตริย์ ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างหมู่พระที่นั่งที่เคยถูกทำลายขึ้นมาใหม่ในตำแหน่งเดิม ถ่ายภาพคู่กับพลับพรากลางน้ำ “เคียงเฮวรู” ที่ซึ่งเคยเป็นท้องพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตต่างๆ สำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองชม โรงงานเจียระไนพลอยแอมมาทีส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพ พลอยแห่งความมั่นคั่งหรือนำโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร.....บริการท่านด้วย ซัมเกทังหรือไก่ตุ๋นโสมเกาหลี เป็นอาหารในวังสมัยก่อนซึ่งปัจจุบันเป็นอาหารอันเลื่องชื่อของเมืองหลวงเชื่อกันว่าเป็นอาหารบำรุงร่างกายชั้นดีจะเสริฟครั้งละ1ตัวโดยภายในตัวไก่นั้นจะมีข้าวเหนียว รากโสม พุทราแดง เกาลัด เสริฟพร้อมเครื่องเคียง เส้นขนมจีน พริกไทยดำและเกลือ
จากนั้นนำท่านละลายเงินวอนที่ ตลาดเมียงดง หรือ สยามแสควร์แห่งกรุงโซล  ซึ่งถูกขนานนามว่า “ ถนนแฟชั่นของเกาหลี ” สถานที่นัดพบของหนุ่มสาวชาวโสม โดยทุกวันจะมีผู้คนมาที่นี่กว่า 1 ล้านคน ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา คนทำงาน ท่านจะได้สัมผัสสินค้าวัยรุ่นอันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า เครื่องหนัง เครื่องสำอาง เครื่องประดับ กิ๊ฟชอป ฯลฯ สินค้าและบริการมีราคาระดับกลางถึงสูงตามแต่ยี่ห้อเมื่อเทียบกับตลาดพื้นเมืองทงแดมุน และมีห้างบูติกต่างๆ มากมาย และยังมีร้านเสื้อผ้าแฟชั่นบูติกเล็กๆ ร้านรองเท้า ร้านทำผม ร้านคอสเมติก ร้านกาแฟ โรงหนัง และร้านอาหารนานาชนิด จากนั้นนำท่านสู่ท่าอากาศยานอินชอน ก่อนเดินทางสู่สนามบิน ให้ท่านได้แวะละลายเงินวอนที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งเป็นศูนย์รวมของพื้นเมืองต่างๆ ไม่ว่าเป็น ขนมหวานแบบต่างๆ ท๊อฟฟี่ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑ์โสมในรูปแบบของขนมโสม ชาโสม เหล้าโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมโสม สาหร่ายคาลบี สาหร่ายวาซาบิ หมอนสุขภาพ กิมจิ ชินราเมงหรือมาม่าเกาหลีที่ชื่นชอบของชาวต่างประเทศ เป็นต้น   

18.10 น.

เหิรฟ้าสู่นครปักกิ่ง โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA126

19.20 น.

ถึงท่าอากาศยานนครปักกิ่ง เมืองประวัติศาสตร์เก่าแก่ เดิมทีปักกิ่งเคยเป็นเมืองสำคัญทางการค้าของอาณาจักรเยี่ยนเมื่อ 500 ปีก่อนคริสตกาล หลังการปฏิวัติล้มล้างระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช และการสู้รบกลางเมือง ค.ศ 1949 พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ชัยชนะ จึงประกาศตั้งรัฐบาลและกรุงปักกิ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศนับแต่นั้นมา และท่านจะได้สัมผัสกับ “สนามบินนานาชาติ” ซึ่งสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 43 ล้านคน และจะเพิ่มเป็น 55 ล้านคนในปี2015 สนามบินโฉมใหม่ที่มีขนาดกว่า 1 ล้านตารางเมตร ซึ่งใหญ่กว่าเพนตากอนของสหรัฐอเมริกานี้ เป็นฝีมือของผู้ออกแบบสนามบินเช็กแลพก๊อกของฮ่องกงด้วย นั่นคือ Foster & Partners สถาปนิกนักเดินทาง ที่เข้าถึงจิตใจผู้โดยสาร ด้วยการออกแบบทางเดินแต่ละส่วนให้สั้นที่สุด ฟอสเตอร์ ได้แบ่ง อาคารที่กว้างขว้างใหญ่โตของสนามบินนานาชาติปักกิ่งออกเป็น 2 ข้าง ทอดตัวจากทิศใต้ไปสู่ทิศตะวันออก เพื่อช่วยลดไอร้อนจากแสงอาทิตย์ แต่ติดสกายไลท์ให้แสงแดดละมุนละไมได้ฉายส่องเข้ามาพร้อมทั้งใช้นวัตกรรมใหม่ที่ช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนภายในตัวอาคาร หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก
FAMOUS INTERNATIONAL HOTEL OR HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า กำแพงเมืองจีน – พระราชวังฤดูร้อน – กายกรรมปักกิ่ง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านแวะเลือกซื้อกำไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่เย้า ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค ของฝากอันล้ำค่าที่ขึ้นชื่อของจีน จากนั้นนำท่านชมความยิ่งใหญ่ของ กำแพงเมืองจีน ด่านจูหยงกวน ซึ่งได้รับยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกและเป็นสัญลักษณ์ที่มีความโดดเด่นของประเทศจีน มีความเก่าแก่กว่า 2,000 ปี ซึ่งสร้างขึ้นตามคำบัญชาของจักรพรรดิฉินซี แห่งราชวงศ์ฉิน ผู้รวมประเทศจีนเป็นปึกแผ่น เพื่อเป็นเครื่อง กีดขวางของชนเผ่าผู้รุกรานจากทางเหนือ โดยพระองค์ได้บัญชาให้ทำการเชื่อมกำแพงเมืองต่างๆเข้าด้วยกัน จนมีความยาวทั้งสิ้นถึงกว่า 12,700 ลี้ หรือประมาณ 6,350 กิโลเมตร ซึ่งครอบคลุมอาณาบริเวณถึง 5 มณฑล 2 แคว้นการปกครองตลอดไปจนถึงทะเลทรายโกบี เมื่อท่านได้ทอดสายตาไปตามแนวกำแพงยักษ์แห่งนี้ จะรู้สึกได้ว่า “ กำแพงหมื่นลี้ ” นี้ เปรียบเสมือนพญามังกรที่พาดพันไปตามยอดเขาด้วยท่วงท่าที่องอาจสง่างาม ว่ากันว่าหากใช้วัสดุที่ใช้ก่อสร้างกำแพงทั้งหมดนี้มาสร้างกำแพงใหม่ที่มีความหนา 1 เมตร สูง 5 เมตร ได้ความยาวถึง 1 รอบ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  ลิ้มรสเมนูเป็ดปักกิ่ง

บ่าย

นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ตัวเมืองปักกิ่ง ระหว่างทางนำท่านแวะซื้อยาแก้น้ำร้อนลวกเป่าฟู่หลิง “ ยาบัวหิมะ ” ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียง จากนั้นนำท่านเข้าชม พระราชวังฤดูร้อน “อี้เหอหยวน” เป็นพระราชวังอยู่ในกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับพระราชวังหยวนหมิงหยวน ห่างจากพระราชวังต้องห้ามไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 8 กิโลเมตร อี้เหอหยวนมีพื้นที่ประมาณ 2.9 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยเนินเขาสูง 60 เมตร มีพระตำหนักอยู่บนเนิน และทะเลสาบคุนหมิง มีเนื้อที่ประมาณ 2.2 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 3 ใน 4 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยทะเลสาบนี้เกิดจากการใช้แรงงานคนขุดดินขึ้นไปถมเป็นเนินเขา สำหรับสร้างพระตำหนัก พระราชวังฤดูร้อนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งผู้มาเยือนกรุงปักกิ่งมักจะต้องหาโอกาสไปชม ทั้งนี้เนื่องจากความเป็นมาทางประวัติศาสตร์อันโด่งดังโดยเฉพาะในเรื่องที่พระนางซูสีไทเฮาเบียดบังเอางบประมาณสร้างกองทัพเรือมาบูรณะอุทยานแห่งนี้ ตลอดจนชื่อเสียงในด้านความงามของทิวทัศน์และสิ่งก่อสร้างภายในอุทยาน ไม่ว่าจะเป็นทะเลสาบคุนหมิงหู ภูเขาวั่นโซ่วซานหรือระเบียงยาว “ฉางหลาง” ที่มองเห็นทะเลสาบอยู่ทางด้านหนึ่ง ขณะที่อีกด้านเป็นภูเขา แล้วนำท่านแวะชม ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  ลิ้มรสเมนูสุกี้ปักกิ่ง
**หลังอาหารนำท่านชม กายกรรมปักกิ่ง สุดยอดกายกรรมชื่อก้องโลก
FAMOUS INTERNATIONAL HOTEL OR HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม “กู้กง” – ตลาดรัสเซีย – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเที่ยวชม พระราชวังต้องห้าม หรือ พระราชวังกู้กง เป็นพระราชวังโบราณซึ่งยังคงเหลืออยู่ ตั้งอยู่ที่ใจกลางกรุงปักกิ่ง เป็นทั้งบ้านและชีวิตของจักรพรรดิ์ในราชวงศ์หมิงและชิงรวมทั้งสิ้น 24 พระองค์ พระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี มีชื่อในภาษาจีนว่า ‘กู้กง’ หมายถึงพระราชวังเดิม มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ‘จื่อจิ้นเฉิง’ ซึ่งแปลว่า ‘พระราชวังต้องห้าม’ เหตุที่เรียกพระราชวังต้องห้าม เนื่องมาจากชาวจีนถือคติในการสร้างวังว่า จักรพรรดิ์เปรียบเสมือนบุตรแห่งสวรรค์ ดังนั้นวังของบุตรแห่งสวรรค์จึงต้องเป็น ‘ที่ต้องห้าม’ คนธรรมดาสามัญไม่สามารถล่วงล้ำเข้าไปได้ พระราชวังต้องห้าม เป็นพระราชวังหลวงมาตั้งแต่สมัยกลางราชวงศ์หมิงจนถึงราชวงศ์ชิง ครอบคลุมพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร อาคาร 800 หลัง มีห้องทั้งหมด 9,999 ห้อง และมีพระที่นั่ง 75 องค์ ใช้ระยะก่อสร้างประมาณ 14 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 1949 จนถึง พ.ศ. 1963 ในอดีตภายในเป็นที่ประทับของจักรพรรดิ โดยมีสนมกำนัล ขันที และข้าหลวงรับใช้ ซึ่งคนเหล่านี้ต้องอาศัยอยู่ในนครต้องห้ามตลอดชีวิต เพื่อความสำราญของจักรพรรดิ์ ในวังจะมีวิเสท 6,000 คน ประกอบพระกระยาหาร มีสนมกำนัล 9,000 นาง ซึ่งมีขันที 70,000 คน คอยดูแลให้ มีคำเล่าลือกันว่า พระนางซูสีไทเฮา เวลาเสวยก็จะมีพระกระยาหารถึง 148 ชุด และทรงส่งขันทีไปเสาะหาชายหนุ่มซึ่งเข้าวังแล้วจะไม่มีผู้ใดพบเห็นอีกเลย แม้ว่าประเทศจีนจะไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์แล้ว พระราชวังต้องห้ามก็ยังคงเป็นสัญลักษณ์ของประเทศจีน และภาพประตูเทียนอันเหมินก็ยังปรากฏอยู่ในตราประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนอีกด้วย แล้วนำท่านเที่ยวชม จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนฉางอาน ใจกลางเมืองหลวง ว่ากันว่า เป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นสัญลักษณ์ของจีนใหม่ และยังเป็นสัญลักษณ์ของกรุงปักกิ่งอีกด้วย สถานที่แห่งนี้ใช้จัดงานเฉลิมฉลอง เนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ ที่บริเวณจัตุรัสเทียนอันเหมิน มีสถาปัตยกรรมที่สำคัญ ได้แก่ หอประตูเทียนอันเหมิน อนุสาวรีย์วีรชน หอระลึกประธานเหมาเจ๋อตุง พิพิธภัณฑ์การปฏิวัติจีน พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จีน มหาศาลาประชาชน จัตุรัสเทียนอันเหมินมีความสำคัญในวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ เพราะว่าจัตุรัสเทียนอันเหมินคือที่ตั้งของเหตุการณ์สำคัญมากมายในประวัติศาสตร์จีน และทางเหนือสุดของจัตุรัส ท่านจะได้พบกับ หอประตูเทียนอันเหมิน ซึ่งเป็นที่มาของชื่อจัตุรัสเทียนอันเหมิน ที่ถือว่าเป็น ‘ดวงตา’ ของเมืองปักกิ่ง และเป็นสัญลักษณ์ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีภาพวาดของท่านประธานเหมาเจ๋อตุงประดับอยู่ ณ ประตูแห่งนี้ หอประตูแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปีที่ 15 ในรัชสมัยหย่งเล่อ (ค.ศ.1417) แห่งราชวงศ์หมิง (ค.ศ.1368-1644) เป็นประตูใหญ่ของเขตพระราชวังแห่งราชสำนักหมิง เบื้องหลังหอประตูนี้คือพระราชวังต้องห้าม (กู้กง) ในสมัยนั้นเรียก ‘ประตูเฉิงเทียนเหมิน’

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ย่าน ตลาดรัสเซีย ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่อยู่บนถนนยาวกว่า 400 เมตร ตั้งอยู่ภายใน บริเวณที่ตั้งของสถานทูตนานาชาติ มีร้านค้ากว่า 300 ร้านตั้งเรียงรายไปตามสองข้างถนน ไม่ว่าจะเป็น ผ้าไหม, เสื้อผ้า , งานฝีมือ , เครื่องหนัง , ของที่ระลึก ฯลฯ ที่มีคุณภาพในราคาขายส่ง สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนครปักกิ่ง

19.35 น.

 เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA979

23.40 น.

ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

โปรแกรมทัวร์ ที่เกี่ยวข้อง

1.  ทัวร์มาเก๊า - เซินเจิ้น - ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ หรือเกาะลันเตา 4 วัน 3 คืน

ค่าบริการและเงื่อนไข
กำหนดการดำเนินทาง     19-24 / 25-30 / 26-31 พ.ค. 2554
 
อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ ( พักห้องคู่ )
ท่านละ
26,900
บาท
พักเดี่ยว

6,000
บาท
 
 
หมายเหตุ  :  บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และโปรแกรมการท่องเที่ยวอาจมีการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับสถานการณ์
 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee ค่าวีซ่าจีน
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก. , ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มี
      การเรียกเก็บ
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ  เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม
      นอกเหนือรายการ ( หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.)
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee ที่เกาหลีค่าทิปไกด์วันละ 3 USDต่อคน ต่อวัน และคนขับรถ วันละ 3 USD ต่อคน ต่อวัน / ที่ปักกิ่งค่าทิปไกด์ วัน
      ละ 10 หยวนต่อคน ต่อวัน และคนขับรถ วันละ 10 หยวนต่อคน ต่อวัน ในส่วนของหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจาก
      เมืองไทย ตามแต่ท่านจะเห็นสมควร
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว
 
Linkโปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 

bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee 1.ทัวร์เกาหลี-ญี่ปุ่น ( โตเกียว) NM-KJ01

bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee 2. ทัวร์เกาหลี-ญี่ปุ่น (ท็อตโทริ) NM-KJ02

bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee 3.เกาหลี-ญี่ปุ่น (ฮอกไกโด) NM-KJ03

bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee ทัวร์เกาหลี - ปักกิ่ง 6 วัน 4 คืน - NM-KC01

bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee ทัวร์เกาหลี Charming Spring 1 - NM-K12

bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee ทัวร์เกาหลี -Charming Spring 2 - NM-K13

bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee ทัวร์เกาหลี Charming Spring 3 - NM-K14

bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee ทัวร์เกาหลี Charming 2 : Seorak NM-K15

bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee ทัวร์เกาหลี Charming Gyeonggido 2 - NM-K17

bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee ทัวร์เกาหลี WINTER1 - DANYANG SKI - NM-K18

bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee ทัวร์เกาหลี WINTER2 - SEORAKSAN SKI - NM-K19

bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee ทัวร์เกาหลี Winter3 seoraksan phoenix NM-K20

bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee ทัวร์เกาหลี Winter4 - Phoenix Ski - NM-K21

bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee ทัวร์เกาหลี WINTER 5 - Funny ski in korea NM-K22
 
 
Link ข้อมูลท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee เอเวอร์แลนด์..ดินแดนมหัศจรรย์

bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee กรุงโซล..เมืองหลวงที่ไม่เคยหลับใหล

bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee เกาะนามิ...เกาะสวรรค์แห่งความโรแมนติก

bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee เกาหลี....แดนกิมจิอันเลื่องชื่อ..
 
 
Keyword ที่ใช้ในการค้นหา : บริษัททัวร์,เที่ยวต่างประเทศ,ทัวร์เกาหลี,ทัวร์จีน,เที่ยวจีน,เที่ยวเกาหลี,กำแพงเมืองจีน,ทัวร์ปักกิ่ง,ปักกิ่ง,เกาะนามิ,พระราชวังต้องห้าม,สนามกีฬารังนก
สอบถามและสั่งซื้อ