search
   TourTookTee ได้ปรับโฉมเว็บไซต์ใหม่แล้วค่ะ ท่านสามารถติดตาม TourTookTee.com รูปแบบใหม่ได้แล้วค่ะ  
ภายในประเทศ ภาคเหนือทีลอซู น้ำตกทีลอซู ล่องแก่งทีลอซู

ทีลอซู น้ำตกทีลอซู ล่องแก่งทีลอซู

รหัสโปรแกรมทัวร์

NN-08

รายละเอียด :

ทีลอซู - ล่องแก่งแม่กลอง - น้ำตกทีลอซู
ทะเลหมอกดอยหัวหมด
น้ำตกพาเจริญ - ตลาดริมเมย

ราคา :

5300- บาท

วันที่เดินทาง

-
สอบถามและสั่งซื้อ
 อลังการ น้ำตกทีลอซู - ล่องแก่งลำน้ำแม่กลอง
  หากคุณลองตั้งคำถาม ในชีวิต...เมื่อมีอะไรสิ่งหนึ่ง
 ยิ่งใหญ่เหลือเกินอยู่ข้างหน้าระยะที่สัมผัสได้คุณจะรู้สึกเช่นไร ...
 น้ำตกทีลอซู น้ำตกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของไทยจะทำให้
พรึงเพริดกับความยิ่งใหญ่กว่าที่คุณเคยจินตนาการมา


gallerydownload program
  • วันที่ 1
  • วันที่ 2
  • วันที่ 3
  • วันที่ 4

กรุงเทพฯ - นครสวรรค์

19.00

พร้อมกันที่จุดนัดพบ ณ สนามกีฬาไทย - ญี่ปุ่น ดินแดง เจ้าหน้าทีคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

20.00

นำท่านออกเดินทางสู่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก โดยรถตู้ปรับอากาศ เติมพลังกับอาหารว่างและเครื่องดื่ม พักผ่อนตามอัธยาศัยบนรถ

23.00

บริการอาหารมื้อดึก (1)..... ณ ร้านอาหาร จ.นครสวรรค์ จากนั้นนำท่านเดินทางต่อ พักผ่อนตามสบายบนรถ.......... ราตรีสวัสดิ์

 

อ.อุ้มผาง - ล่องแก่งเรือยาง - น้ำตกทีลอซู

06.00

อรุณสวัสดิ์ตอนเช้ากับอากาศบริสุทธิ์ที่ อ.อุ้มผาง ทำภารกิจส่วนตัว บริการอาหารเช้า (2).... ณ ร้านอาหาร จากนั้นเตรียมตัวลุยป่า จัดสัมภาระและเสื้อผ้าที่ทะมัดทะแมงที่จะนำไปพักแรมที่แค้มป์ในป่า 1 คืน ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง เดินทางสู่จุดเริ่มล่องแก่งลำห้วยอุ้มผาง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นล่องแก่งแม่น้ำแม่กลอง สนุกสนาน ผ่อนคลาย และมีความสุขกันอย่างเต็มที่ ระหว่างทางชื่นชมธรรมชาติสองฟากฝั่งแม่น้ำ อาจเห็นสัตว์ป่าหาอาหารอยู่ริมน้ำล่องจนถึง ธารกระแสน้ำอุ่น ให้ทุกท่านได้สัมผัสธารน้ำอุ่น35 องศา จากนั้นล่องเรือยางสู่ แก่งตะโค๊ะบิ๊ ผาผึ้ผาเลือด

12.00

บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิค (3)..... ณ ท่าทราย

13.00

จากนั้นเดินเท้าต่อไปยังที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ท่ามกลางธรรมชาติ ของป่าใหญ่ เพื่อพิสูจน์ความยิ่งใหญ่ของน้ำตกทีลอซู

18.00

ถึงที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง เก็บสัมภาระเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนกันตามอัธยาศัย พักเต็นท์ริมน้ำ ธารน้ำสายใหญ่ที่ใหลมาจากน้ำตกทีลอซู บริการอาหารเย็น (4)..... แบบชาวแค้มป์ กับบรรยากาศของผืนป่าใหญ่ พักผ่อนเก็บเรี่ยวแรงไว้ลุยน้ำตกในวันรุ่งขึ้น....ค่ำคืนนี้นอนฟังเสียงที่ยิ่งใหญ่ของน้ำตกทีลอซู หลับอย่างฝันดี มีความสุขนะครับ

น้ำตกทีลอซู

เช้า

อรุณสวัสดิ์ยามเช้ากับบรรยากาศอันสุดแสนบริสุทธิ์ บริการอาหารเช้า(5)..... แบบชาวแคมป์ ท่ามกลางธรรมชาติอันบริสุทธิ์ของผืนป่า นกยามเช้าสวยนักครับ

สาย

สดชื่นจังพร้อมแล้วเดินเท้าสู่ น้ำตกทีลอซู พิสูจน์ความยิ่งใหญ่ของน้ำตก สนุกสนานกับการเล่นน้ำตก ปีนป่ายขึ้นน้ำตกทีละขั้นสู่จุดชมวิว
ชมความยิ่งใหญ่ของน้ำตก ที่รับประกันได้ว่าทุกท่านจะต้องอุทานในความยิ่งใหญ่ของน้ำตกทีลอซูถ่ายภาพเป็นที่ระลึก สมควรแก่เวลาแล้ว เดินทางกลับที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน (6)..... หลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วเก็บสัมภาระอำลาน้ำตก เดินทางเข้าสู่ที่พัก ชมทิวทัศน์อันสวยงามของผืนป่าระหว่างการเดินทาง

เย็ฯ

เดินทางถึงที่พัก จัดเก็บสัมภาระเข้าสู่ที่พัก บริการอาหารเย็น (7).....
หลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อย พักผ่อนกันตามอัธยาศัยท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ ภายในรีสอร์ท

อุ้มผาง - ดอยหัวหมด - น้ำตกพาเจริญ - ตลาดริมเมย - ศาลพะวอ - กรุงเทพฯ

เช้าตรู่

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ตื่นกันแต่เช้าตรู่หน่อย ทำภารกิจส่วนตัว จากนั้นพร้อมออกเดินทางสู่ ดอยหัวหมด ชมพระอาทิตย์ขึ้นและชมทะเลหมอกที่สวยงามบนดอยหัวหมด

สาย

บริการอาหารเช้า (8)..... หลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วเก็บสัมภาระอำลง อ.อุ้มผาง เดินทางกลับโดยใช้เส้นทางถนนลอยฟ้า 1912 โค้ง สู่ อ.แม่สอด
ถึง อ.พบพระ ชม น้ำตกพาเจริญ น้ำตกที่ไหลลงมาตามชั้นหินเล็ก ๆ
เรียงรายสลับซับซ้อนถึง 97 ชั้น เชิญท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

เที่ยง

นำท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดริมเมย ชายแดนไทย-พม่า บริการอาหารกลางวัน (9)..... เรียบร้อยแล้วเดินทางกลับระหว่างทางแวะพิสูจน์ เนินพิศวง จากนั้นนำท่านสักการะ ศาลพะวอ ด้วยการจุดประทัดหรือยิงปืนถวาย เนื่องจากเจ้าพะวอเป็นนักรบจึงชอบเสียงปืน ...

เย็น

บริการอาหารเย็น (10).... จ.นครสวรรค์

ดึก

ดินทางกลับถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ...และมีความสุขมากมาย
โปรแกรมทัวร์ ที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
ค่าบริการและเงื่อนไข
อัตราค่าบริการ
 
เริ่มจาก/จำนวนผู้ร่วมเดินทาง 6-7 ท่าน (บาท) 8-9 ท่าน (บาท)
จากอุ้มผาง 2,200 2,200
จากกรุงเทพพฯ 5,300 4,900
 
 
สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย: ของใช้ส่วนตัว, เสื้อกันฝน, ไฟฉาย, ยาประจำตัว (ถ้ามี)
 
หมายเหตุ: โปรแกรมดังกล่าวข้างต้นนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
                     
  
-  ค่ารถตู้ปรับอากาศ วีไอพี 9ที่นั่ง
                       -  ค่าที่พัก 2 คืน
                       -  ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการที่ระบุ
                       -  ค่าธรรมเนียมสถานที่
                       -  ค่ามัคคุเทศก์และผู้ช่วยมัคคุเทศก์
                       -  ค่าประกันภัย

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
                      
 -  ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลอฮอล์ทุกชน
                       -  ค่าบริการอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
                       -  ค่าภาษีต่าง ๆ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้อง
การใบเสร็จหักภาษี 
        
 
เงื่อนไขการชำระเงิน
                       ตกลงการเดินทาง ชำระเงิน ร้อยละ 50 ของการเดินทาง พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล วันเกิด เพื่อทำประกันชีวิต
                       ร้อยละ50 ชำระก่อนวันเดินทาง 7 วัน
 

การชำระเงิน

                       - บัญชี บริษัท เนเจอร์ไมล์ จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ถนน นวมินทร์ ประเภทออมทรัพย์
                         บัญชีเลขที่ 077-2 48523-5 หรือ
                       - บัญชี นายเอกสยาม ชัยศร ธนาคารกรุงเทพฯ สาขา หัวหมาก ประเภทออมทรัพย์
                         บัญชีเลขที่ 180 590 485 9
                       - บัญชี นายเอกสยาม ชัยศร ธนาคารกสิกรไทย สาขา ถ.สุขาภิบาล1 บางกะปิ ประเภทออมทรัพย์
                         บัญชีเลขที่ 077-2-92928-5
 
      พร้อมแฟ็กซ์ สลิป ใบโอนเงิน Fax: 0-2733-5829   
 
www.TourTookTee.com "ทุกเรื่องเที่ยว คลิกเดียวที่เรา"
Keyword ที่ใช้ในการค้นหา : บริษัททัวร์,เที่ยวต่างประเทศ,น้ำตกทีลอซู,ล่องแก่ง,อุ้มผาง,ดอยหัวหมด,ตาก,น้ำตก,น้ำตกพาเจริญ,ตลาดริมเมย,ศาลพะวอ,ทีลอซู
สอบถามและสั่งซื้อ