search
   TourTookTee ได้ปรับโฉมเว็บไซต์ใหม่แล้วค่ะ ท่านสามารถติดตาม TourTookTee.com รูปแบบใหม่ได้แล้วค่ะ  
ภายในประเทศ ภาคใต้พาแม่เที่ยวเมืองใต้ ชุมพร – ระนอง – สุราษฎร์ธานี

พาแม่เที่ยวเมืองใต้  ชุมพร – ระนอง – สุราษฎร์ธานี

รหัสโปรแกรมทัวร์

รายละเอียด :

“พาแม่เที่ยวเมืองใต้”
ชุมพร – ระนอง – สุราษฎร์ธานี

ราคา :

4500 บาท

วันที่เดินทาง

-
สอบถามและสั่งซื้อ
     เดินทางสู่ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศป่าชายเลน ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร  สักการะกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระบิดากองทัพเรือไทย ณ ศาลกรมหลวงชุมพร และเดินทาง ชื่นชมบรรยากาศบนหาดทรายรี  ชมพันธุ์ไม้นานนานชนิด และเอื้องเพชรหึงส์ พันธุ์กล้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มากที่สุดในโลกนับหมื่นต้น จากนั้นสักการะศาลหลักเมือง คาราวะอนุสาวรีย์ พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี เจ้าเมืองระนอง (ท่านคอซูเจียง)สักการะศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบศรีวิชัยที่งดงาม

gallerydownload program
  • วันที่ 1
  • วันที่ 2
  • วันที่ 3
  • วันที่ 4

กรุงเทพฯ – ประจวบคีรีขันธ์ – ชุมพร

06.00

ทุกท่านพร้อมกันที่ จุดนัดพบ

06.30

ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ อำเภอบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ บริการอาหารกล่อง เครื่องดื่ม

11.30

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านเฉี่ยวโอชา 3

12.30

ออกเดินทางสู่ หาดบ้านกรูด เขาธงชัย ที่ตั้งของ พระมหาเจดีย์เก้ายอด  พระปรางค์จัตุรมุขสูงสามชั้นงดงามสง่า ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ   ผลงานการออกแบบของ ม.ร.ว.มิตรารุณ เกษมศรี   ศิลปินแห่งชาติ ซึ่งชาวบ้านกรูดร่วมใจกันสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ภายในตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรมกระจกปรุงสีที่วิจิตรงดงาม และเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นชายหาดลักษณะโค้งมนคล้ายพระจันทร์เสี้ยวที่ทอดตัวคู่ขนานยาวไปกับแนวฝั่ง มีทิวมะพร้าวและทิวสนสีเขียวตัดไปกับสีฟ้าครามของน้ำทะเล บรรยากาศสงบและเป็นธรรมชาติ   และเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธกิติสิริชัย ศิลปะคันธาระ ที่ชาวบางสะพานสร้างเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จ – พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบห้ารอบ และสักการะ เสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ซึ่งชาวบ้านเล่าขานว่าพระองค์เคยเสด็จมาประทับบริเวณนี้เพื่อพักทอดสมอเรือรบ 

13.00

เดินทางสู่ บ้านน้ำพุ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร  ชม โครงการจัดการป่าไม้บนพื้นที่สันทราย บ้านน้ำพุ 
โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ซึ่งพระราชทานแนวคิดว่า   “ … เพราะภูมิประเทศนี่มันใหญ่กว่าเรา  ไม่ใช่ว่าเราใหญ่กว่าภูมิประเทศ  เราไปย้ายภูมิประเทศ มันยากกว่าย้ายตัวเรา…”  จึงเป็นที่มาของโครงการนี้เพื่อรักษา ป่าบนสันทรายแห่งสุดท้ายของบางเบิด ไว้ ชมพันธุ์พืชเฉพาะถิ่นที่มีกว่า
160 ชนิดที่หาดูได้ยากในที่อื่นๆ ของประเทศตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ อาทิ เฟิร์น ตาซ่าน ต้นเสม็ดชุนยักษ์ ที่มีเปลือก
สีแดงทั้งต้น อายุนับร้อยปี  ต้นปลาไหลเผือก  ต้นตรึงบาดาล รวมทั้งพันธุ์พืชจากป่าพรุ ป่าชายหาด ป่าดิบชื้นที่มางอกงามรวมกันบนหุบทรายแห่งนี้  จากนั้นชม ปรากฏการณ์เนินทรายที่ใหญ่และสูงที่สุดในประเทศไทย เหมือนกำแพงยักษ์
สูงกว่า 30 เมตร ในระยะทางที่ยาวถึง 10 กม. ผลงานการออกแบบของธรรมชาติโดยน้ำและลมที่ใช้เวลานับพันปี และเลือกซื้อผลิตผลจากโครงการฯ
จากนั้นแวะช้อปปิ้ง ของที่ระลึกและเลือกซื้อกล้วยไข่และผลไม้ตามฤดูกาลหลากชนิดที่ ศาลพ่อตาหินช้าง อ.ท่าแซะ

18.00

ข้าที่พัก ชุมพรคาบาน่า รีสอร์ท ณ หาดทุ่งวัวแล่น หรือระดับเทียบเท่า
เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย (กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำไปด้วยนะคะ)

19.00

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท  

ชุมพร – ระนอง

07.00

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00

เดินทางสู่ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศป่าชายเลน ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร  สักการะกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระบิดากองทัพเรือไทย ณ ศาลกรมหลวงชุมพร และเดินทาง ชื่นชมบรรยากาศบนหาดทรายรี 

10.00

เดินทางสู่จังหวัดระนอง เมืองท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ” ชมส่วนที่แคบที่สุดของแหลมมลายูที่คอคอดกระ - บ้านทับหลี จุดที่สามารถชมทิวทัศน์ของแม่น้ำกระบุรี ที่แบ่งพรมแดนไทย – พม่า ได้อย่างชัดเจนและที่พลาดไม่ได้คือ ณ กิโลเมตรที่ 45 ถนน เพชรเกษม ชิมซาลาเปาบ้านทับหลี ที่มีชื่อมานานคู่เมืองกระบุรี

12.00

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านเฮอร์ริเทจ

13.00

นั่งรถไม้โบราณ  นำท่านเที่ยวชมสวนสาธารณะรักษะวาริน บ่อน้ำพุร้อนรักษะวาริน ปรากฏการณ์ธรรมชาติในที่บริเวณที่เป็นแหล่งน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนใต้ดินที่ไหลผ่านและซึมออกมาจากพื้นดิน โดยมีระยะเวลาสะสมหลายพันล้านปี ที่นี่มี  3 บ่อหลัก ซึ่งอุณหภูมิอยู่ประมาณ 65 องศาเซลเซียส สามารถใช้ดื่มและอาบได้ มีประโยชน์ต่อร่างกายในการบำบัดรักษาสุขภาพ นอกจากนี้ยังเป็นน้ำที่นำไปใช้ในพิธีพุทธาภิเษกและทำน้ำพระพุทธมนต์ในพระราชพิธีฉลองพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เยือนระนองแคนย่อน ความมหัศจรรย์ของขุนเขาและสระน้ำเขียวมรกต และเยี่ยมชุมชนที่วัดหาดส้มแป้น หมู่บ้านทำเหมืองแร่ดีบุกในอดีต เยือน สวนเกษตรสุขภาพ แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ตามรอยพยุคลบาท ทึ่งกับแก้มลิงบเชิงเขา การบริหารจัดการ น้ำ ดิน และป่าอย่างยั่งยืน ชมพันธุ์ไม้นานนานชนิด และเอื้องเพชรหึงส์ พันธุ์กล้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มากที่สุดในโลกนับหมื่นต้น จากนั้นสักการะศาลหลักเมือง คาราวะอนุสาวรีย์ พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี เจ้าเมืองระนอง (ท่านคอซูเจียง)

18.00

รับประทานอาหารเย็น พร้อมชมพระอาทิตย์ตกน้ำ และทัศนียภาพสองฝั่งประเทศ ไทย-พม่า
ดื่มด่ำบรรยากาศริมชายหาด ณ ร้านอาหารเคียงเล

20.00

เข้าที่พัก โรงแรมทินิดี ระนอง หรือระดับเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

ระนอง – สุราษฎร์ธานี

07.00

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00

เที่ยวชมถนน 10 สาย นามพระราชทาน จาก ร.5 ดูบรรยากาศวิถีชีวิต และเส้นทางการค้าขายจากอดีตถึงปัจจุบัน พบลานประวัติศาสตร์เมืองระนอง เขานิเวศคีรี ไหว้หอพระ 9 เกจิอาจารย์ เยี่ยมชมพระที่นั่งรัตนรังสรรค์ (จำลอง) พลับพลาที่ประทับถึง 3 รัชกาล พระราชวังเรือนไม้ 1 ในความภูมิใจของชาวจังหวัดระนองและฟังการบรรยาย เรื่องราวประวัติศาสตร์เมือง จาก มัคคุเทศก์น้อยกิตติมศักดิ์

10.00

เดินทางสู่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย  หอยใหญ่  ไข่แดง แหล่งธรรมะ อดีตอันรุ่งเรืองอาณาจักร
ศรีวิชัย ที่มากไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลไม้  อาหารการกินและที่ขึ้นชื่อโดยเฉพาะ หอยนางรม 
เงาะโรงเรียน ไข่เค็มไชยา ฯลฯ สักการะศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบศรีวิชัยที่งดงาม

12.00

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านพลับพลาซีฟู๊ด

13.00

นำท่านสู่ สวนโมกขพลารามและสวนโมกข์นานาชาติ วัดธารน้ำไหล  แหล่ง ศึกษาธรรมะและวิปัสสนาตามธรรมชาติซึ่งท่านพุทธทาส ภิกขุ ผู้พลิกฟื้นจิตวิญญาณศรีวิชัยสู่คนร่วมสมัยพระนักคิดนักปฏิบัติรูปสำคัญของชาวสุราษฎร์ธานีผู้สืบแสงเทียนธรรมแห่งพระศาสนาที่กำลังอ่อนล้าให้มีพลัง ผลงานข้อคิดข้อเขียนของท่านฝากไว้ให้เป็นมรดกของแผ่นดิน และสักการะพระบรมธาตุไชยา สัมผัสกลิ่นอายอดีตแห่งอาณาจักรศรีวิชัย เมื่อ 1,200 ปี ศูนย์กลางของเศรษฐกิจการค้า การเมือง การปกครองที่สามารถควบคุมหัวเมืองน้อยใหญ่แถบภาคใต้ไว้ได้หมดและเป็นอาณาจักรของพุทธศาสนามหายานที่ยิ่งใหญ่ยืนยง …จากนั้นชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหม บ้านพุมเรียง หมู่บ้านของชาวไทยมุสลิมที่สืบทอดฝีมือกันมาหลายชั่วอายุคน ด้วยลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์และฝีมือที่ประณีต

18.00

รับประทานอาหารค่ำ

20.00

เข้าที่พัก โรงแรมไดมอน พลาซ่า หรือระดับเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพ

07.00

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะชม สวนนายดำ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ภายใต้ธรรมชาติป่า และพรรณไม้นานาชนิด และได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด “ส้วมโลก” ภายในบริเวณสวน ปลูกส้มโชกุน มะละกอ แก้วมังกร มังคุด ผลไม้แปรรูป รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้า O-TOP

12.30

รับประทานอาหารกลางวัน

15.30

นมัสการหลวงพ่อทวด ณ วัดห้วยมงคล โดยบริเวณรอบ ๆ องค์พระ สามารถมองเห็นทิวเขาล้อมรอบและเห็นภูเขาตะนาวศรีกั้นพรหมแดนไทยกับพม่า

17.00

แวะซื้อขนมอร่อย ๆ จากเมืองเพชร

20.00

เดินทางถึงกรุงเทพฯ  โดยสวัสดิภาพ  
โปรแกรมทัวร์ ที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
ค่าบริการและเงื่อนไข

** หมายเหตุ : กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และสภาพภูมิอากาศ

bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeอัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน)   ราคาท่านละ 4,500 บาท

bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeเด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 3,300 บาท

bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeกรณีพักห้องเดี่ยว   เพิ่มท่านละ 1,600 บาท  

bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeค่าบริการนี้รวม     :
 
bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeค่ารถโค้ชปรับอากาศ / ค่าเรือล่องแม่น้ำตาปี / ค่าที่พัก ตามระบุ  3 คืน / ค่าอาหารตามระบุในรายการ /
bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท / มัคคุเทศก์ / ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeค่าบริการนี้ไม่รวม : ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % หรือ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ

bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeเงื่อนไขการจอง  : 
 
   1.แจ้งชื่อ-นามสกุล , อายุ พร้อมระบุเบอร์โทรศัพท์ และ เบอร์แฟกซ์ หรือ อีเมล์
   2.มัดจำท่านละ 1,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 7 วันทำการ

สอบถามเพิ่มเติม หรือ สำรองที่นั่งการเดินทางได้ที่ ฟ้ากับทรายอันไลแอนซ์
โทร. 02-959 4441-3 , 02-531 8985 , 086-322 4930 , 085-213 2030

 

Keyword ที่ใช้ในการค้นหา : บริษัททัวร์,เที่ยวต่างประเทศ,ชุมพร,ระนอง,สุราษฎร์ธานี
สอบถามและสั่งซื้อ