search
   TourTookTee ได้ปรับโฉมเว็บไซต์ใหม่แล้วค่ะ ท่านสามารถติดตาม TourTookTee.com รูปแบบใหม่ได้แล้วค่ะ  
#บันทึกทริปประทับใจ
ภูหินร่องกล้า บางเหตุผลของการสู้รบที่งดงาม
ภูหินร่องกล้า ปลายฝน หลายครั้งที่ผมมักเดินทางไปภูหินร่องกล้าเงียบๆ จากความประทับใจเมื่อได้เดินทางไปภูหินร่องกล้าครั้งแรกเมื่อปลายเดือนกันยา ปี ' 39 ด้วยเหตุผลบางเรื่องราวของภูหินร่องกล้า ผมจึงได้สัมผัสภูหินเป็นครั้งแรกในปีนั้นในค่าย "ต้นกล้า ประชาธิปไตย"
 
10 กันยายน 2551 13:14 น. ตั้งกระทู้โดย : ชมนาด

 

ปลายปี ,39 กับวัยที่ยังไม่เต็ม 18 ของผม ผมได้เรียนรู้ว่า ณ ที่นี้ เคยเป็นสมรภูมิสู้รบ ระหว่าง กองทัพปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทย กับ ทหารรัฐบาลไทย ด้วยเหตุผล เงื่อนไข อุดมการณ์ ความคิด ไม่ตรงกัน...


 
10 กันยายน 2551 13:26 น. ตอบโดย : ชมนาด

 

สองภาพบน - ดอกเอนอ้า - ครับ ผมเชื่อว่า ภูหินร่องกล้า เปรียบเสมือนแหล่งเพาะพันธุ์"การเกิดใหม่" ที่ยิ่งใหญ่ สมรภูมิที่บ่มเพาะการแตกหน่อทางความคิด ที่สวยงาม....


 
10 กันยายน 2551 13:33 น. ตอบโดย : ชมนาด

 

เอื้องนวลจันทร์,เหลืองพิศมร อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ผมรู้ว่า ธงคำตอบของการเข้าร่วมทำการรบในป่าเขา คือความฝันใฝ่ในสังคมที่สวยงาม ...


 
10 กันยายน 2551 13:43 น. ตอบโดย : ชมนาด

 

เอื่องนวลจันทร์ , เหลืองพิศมร อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ไปภูร่องกล้าคราใด ภาพ สำนักอำนาจรัฐ โรงเรียนการเมืองการทหาร ใต้ร่มไม้ใหญ่ บีบเค้นต่อมจินตนาการส่วนตัว มองภาพที่กำลังเกิดขึ้นในมิติต่างเวลา ย้อนไปในอดีต...


 
10 กันยายน 2551 13:50 น. ตอบโดย : ชมนาด

 

เอื่องนวลจันทร์ , เหลืองพิศมร อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า "หินร่องกล้าประกาศท้าไพรี สงครามประชานี้มีอานุภาพเกรียงไกร"


 
10 กันยายน 2551 13:53 น. ตอบโดย : ชมนาด

 

เอื่องนวลจันทร์ , เหลืองพิศมร อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า บนลานหิน ปัจจุบันนี้ ยามปลายฝน จะเต็มไปด้วยพันธุ์ไม้เล็กๆ งามนัก...


 
10 กันยายน 2551 14:16 น. ตอบโดย : ชมนาด

 

เอื่องนวลจันทร์ , เหลืองพิศมร อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อดีต ลานหินแห่งนี้ เป็นลานเอนกประสงค์ เป็นจุดรวมพลของทหารกองทัพปลดแอก...เป็นลานไว้จัดงานสำคัญของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย


 
10 กันยายน 2551 14:18 น. ตอบโดย : ชมนาด

 

เอื่องนวลจันทร์ , เหลืองพิศมร อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า การต่อสู้ที่สวยงาม...เพื่อเป้าหมายที่สวยงาม บนสมรภูมิที่สวยงาม


 
10 กันยายน 2551 14:19 น. ตอบโดย : ชมนาด

 

เอื่องนวลจันทร์ , เหลืองพิศมร อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า


 
10 กันยายน 2551 14:21 น. ตอบโดย : ชมนาด

 

เอื่องนวลจันทร์ , เหลืองพิศมร อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า


 
10 กันยายน 2551 14:22 น. ตอบโดย : ชมนาด

 

เอื่องนวลจันทร์ , เหลืองพิศมร อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า


 
10 กันยายน 2551 14:23 น. ตอบโดย : ชมนาด

 

เปราะภู อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า


 
10 กันยายน 2551 14:29 น. ตอบโดย : ชมนาด

 

ดอกอะไรครับ ใครรู้บ้าง


 
10 กันยายน 2551 14:30 น. ตอบโดย : ชมนาด

 

สำนักอำนาจรัฐ ฐานที่มั่นภูร่องกล้า


 
10 กันยายน 2551 14:45 น. ตอบโดย : ชมนาด

 

สำนักอำนาจรัฐ ฐานที่มั่นภูร่องกล้า ฐานบัญชาการการปกครองเขตปลดปล่อยภูร่องกล้า และฐานบัญชาการรบกองทัพปลดแอกฯ และเคยเป็นอดีตที่พำนักของ นักปฏิวัติบางท่าน เช่น สหายไท - ดร.เสกสรร ประเสริฐกุล สหายใบไม้ - จีรนันท์ พิตรปรีชา สหายไฟ - อัสนีย์ พลจันทร์ ผู้แต่งเพลงคิดถึงบ้าน(เดือนเพ็ญ)


 
10 กันยายน 2551 14:50 น. ตอบโดย : ชมนาด

 

ทางเดินสู่สำนักอำนาจรัฐ ที่ต้องปิดลับอยู่เสมอ


 
10 กันยายน 2551 14:51 น. ตอบโดย : ชมนาด

 

พรมผืนหญ้า น่านอนนัก


 
10 กันยายน 2551 14:52 น. ตอบโดย : ชมนาด

 

ซันแคร็ก ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของพื้นที่ที่เคยเป็นทะเลมาก่อน


 
10 กันยายน 2551 14:54 น. ตอบโดย : ชมนาด

 

เฟิร์น ซึ่งขึ้นมากมาย บนลานหินครับบ


 
10 กันยายน 2551 15:01 น. ตอบโดย : ชมนาด

 

ลานหินฉ่ำชื้นไปด้วยน้ำฝน


 
10 กันยายน 2551 15:09 น. ตอบโดย : ชมนาด

 

ดอกไม้มากมาย


 
10 กันยายน 2551 15:14 น. ตอบโดย : ชมนาด

 

ธารน้ำสายเล็กๆกับฝายม้งผสมผสาน


 
10 กันยายน 2551 15:19 น. ตอบโดย : ชมนาด

 

วิวสวยงาม ระหว่างเส้นทางเดินไป "ผาชูธง" ผืนป่าข้างล่าง ก็เป็นเขตงานฐานที่มั่นเก่าเช่นกัน เชื่อมต่อกับเขตงานทางเขาค้อ


 
10 กันยายน 2551 15:21 น. ตอบโดย : ชมนาด

 

เมื่อรัฐบาลไม่สามารถจัดการได้...ก็เลยให้นายทุนมาทำสัมปทานป่าไม้...ก็เลยโล้นเหมือนที่เห็ฯ


 
10 กันยายน 2551 15:24 น. ตอบโดย : ชมนาด

 

ผาชูธง


 
10 กันยายน 2551 15:27 น. ตอบโดย : ชมนาด

 

เหมยฝนมาเยี่ยมยามวันละหลายๆครั้ง...


 
10 กันยายน 2551 15:49 น. ตอบโดย : ชมนาด

 

...


 
10 กันยายน 2551 15:50 น. ตอบโดย : ชมนาด

 

ดอกอะไรใครรู้บ้างครับบ


 
10 กันยายน 2551 15:53 น. ตอบโดย : ชมนาด

 

หญ้าปราบดอย อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้ง


 
10 กันยายน 2551 16:03 น. ตอบโดย : ชมนาด

 

หญ้าปราบดอย อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า


 
10 กันยายน 2551 16:04 น. ตอบโดย : ชมนาด

 

ดอกอะไรครับ...อยากรู้จัง


 
10 กันยายน 2551 16:05 น. ตอบโดย : ชมนาด

 

...


 
10 กันยายน 2551 16:06 น. ตอบโดย : ชมนาด

 

ภูหินร่องกล้าง ....


 
10 กันยายน 2551 16:07 น. ตอบโดย : ชมนาด

 

ตะกายดาว ณ ลานหินปุ่ม


 
10 กันยายน 2551 16:08 น. ตอบโดย : ชมนาด

 

น้ำตกร่มเกล้า ภราดร - อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า -


 
10 กันยายน 2551 16:12 น. ตอบโดย : ชมนาด

 

น้ำตกร่มเกล้า ภราดร - อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า -


 
10 กันยายน 2551 16:13 น. ตอบโดย : ชมนาด

 

น้ำตกร่มเกล้า ภราดร - อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า -


 
10 กันยายน 2551 16:15 น. ตอบโดย : ชมนาด

 

น้ำตกร่มเกล้า ภราดร - อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า -


 
10 กันยายน 2551 16:16 น. ตอบโดย : ชมนาด

 

น้ำตกร่มเกล้า ภราดร - อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า -


 
10 กันยายน 2551 16:17 น. ตอบโดย : ชมนาด

 

เปราะ - ภูหินร่องกล้า


 
10 กันยายน 2551 16:21 น. ตอบโดย : ชมนาด

 

ภูทับเบิก - อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า-


 
10 กันยายน 2551 16:23 น. ตอบโดย : ชมนาด

 

ภูทับเบิก - อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า- เส้นทางคดเคี้ยวลงไปยัง อ.หล่มเก่า


 
10 กันยายน 2551 16:25 น. ตอบโดย : ชมนาด

 

ภูทับเบิก - อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า- ณ ตำแหน่งสูงสุด ของภูทับเบิก


 
10 กันยายน 2551 16:26 น. ตอบโดย : ชมนาด

 

ภูทับเบิก - อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า- อีกสองเดือน กะหล่ำรอบใหม่จะโตเต็มภู.. ตอนนี้กำลังขุดหลุมลงใหม่... เมฆฝนกำลังมา...


 
10 กันยายน 2551 16:28 น. ตอบโดย : ชมนาด

 

ภูทับเบิก - อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า-


 
10 กันยายน 2551 16:29 น. ตอบโดย : ชมนาด

 

ภูทับเบิก - อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า- อากาศเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก... ไม่เกิน ห้านาที เหมยฝนปกคลุมทำให้มองอะไรรอบตัวได้ไม่ไกลเลย


 
10 กันยายน 2551 16:30 น. ตอบโดย : ชมนาด

 

ภูร่องกล้าปฏิวัติ เด่นทระนงตระหง่านฟ้าท้าทาย ศัตรูใดไม่อาจกล้ำกลายย่ำยี หินร่องกล้าประกาศท้าไพรี สงครามประชานี้มีอานุภาพเกรียงไกร เราชูธงแดงสะบัดพลิ้วเหนือภู พายุร้ายใดๆไม่หวั่น ศัตรูล้ำเรากวาดล้างอย่างฉับพลัน ปกป้องฐานที่มั่นประชาชนให้มั่นคง รุกรบราวีโจมตีรวดเร็วประจัญบาน เสียงปืน ระเบิด ทุ่มลงสนั่น ดุจดั่งปานฟ้าจะพังทลาย นักรบปลดแอกประชาเชื่อมั่น มุ่งหน้าฝ่าฟันเพื่อชิงเอาชัย กระทั่งวันนี้... เมื่อเอาความใฝ่ฝันเป็นตัวตั้ง การสู้รบเป็นเพียงผลผลิตจากความฝัน ที่คงไม่มีคำตอบว่าถูกหรือผิด... รู้เพียงว่า ความฝันนั้น งดงาม งดงามเสมอ ภูร่องกล้า...ก็เป็นสะพานของความฝันที่งดงามยิ่งใหญ่ ตราบกระทั่งวันนี้.... ยิ้มอย่างมีความสุข .... ยามเมื่อนึกถึง นึกถึง " บางเหตุผลของการสู้รบที่งดงาม "


 
10 กันยายน 2551 16:42 น. ตอบโดย : ชมนาด

Soooooo beautiful!


 
10 กันยายน 2551 16:52 น. ตอบโดย : Nattatawan

งดงาม จริง ๆ


 
10 กันยายน 2551 17:01 น. ตอบโดย : ลิงป่า

สวยคับๆ


 
10 กันยายน 2551 17:04 น. ตอบโดย : -

งามคักๆ งามอีหลีอีหลอ อยากไปๆ โอมั๊ยยัยลิง


 
10 กันยายน 2551 17:04 น. ตอบโดย : -

งามคักๆ งามหยดหย้อย อยากไป พาไปหน่อยสินังลิง


 
10 กันยายน 2551 17:05 น. ตอบโดย : maimo

งดงาม ราวหัวใจแหลกราญลงตรงนี้


 
10 กันยายน 2551 17:13 น. ตอบโดย : yada

สวย งามไร้ที่ติ หากมีเพึยงช่วงแห่งเวลาหนึ่ง ที่ฉันได้ ยืนอยู่บนภูยอดเขา มองเห็นความงามอย่างลงตัว แค่นี้ ก็เป็นห้วงเวลาที่ดีที่สุดของชีวิตแล้ว


 
10 กันยายน 2551 17:17 น. ตอบโดย : jernsunk

สวยมากๆ ค่ะ หากใครได้มีโอกาสไปชมของจริงก็จะยิ่งประทับใจ ขอบคุณเจ้าของกระทู้ที่แนะนำทริปดีๆ รวมทั้งมีรูปสวยๆ ให้เราได้ชมกันที่นี่ค่ะ sehr schoen!!!!!


 
11 กันยายน 2551 2:30 น. ตอบโดย : Ming

สวยจัง


 
12 กันยายน 2551 8:44 น. ตอบโดย : Hyingnop

สวยงามจั๊กนักเน้อ


 
12 กันยายน 2551 9:36 น. ตอบโดย : -

ฝีมือเยี่ยมจ๊ะ วันหลังชวนกันบ้างดิ...จู


 
12 กันยายน 2551 12:38 น. ตอบโดย : -

งามทั้งภาพ งามทั้งคำบรรยายค่ะ


 
12 กันยายน 2551 22:56 น. ตอบโดย : น้องพี่มิ่ง

สวยมากเลยค่ะ เคยไปครั้งหนึ่งหลายปีมาแล้ว ตอนนั้นก็ว่า สวยแล้วนะ ตอนนี้ยิ่งสวยกว่า อีก อิจฉาจัง


 
13 กันยายน 2551 23:55 น. ตอบโดย : ชนา.เพื่อนมิ่ง

สวยมากๆค่ะ อยากไปเที่ยวบ้างจัง


 
15 กันยายน 2551 18:00 น. ตอบโดย : น้องพี่มิ่งค่ะ

อืมมม ดีจังเลย เพื่อนพ้องน้องพี่ของเราก็เข้ามาชมกันเยอะแยะ แต่ว่าดูไปดูมา แล้วก็กลับมาดูรูปในกล้องเรา ให้สงสัยว่าไปทริปเดียวกันรึเปล่า 5555


 
16 กันยายน 2551 14:57 น. ตอบโดย : Ming

เข้ามายืนยันว่าสวยจริงๆค่ะ..ภาพสวย คนไปก็สวย อิอิอิ


 
16 กันยายน 2551 15:47 น. ตอบโดย : พี่ของมิ่ง..

อยากไปอีกจัง


 
16 กันยายน 2551 16:33 น. ตอบโดย : เพื่อนนู๋มิ่งอีกคน

รูปที่ 24 ตอนนี้ยังเป็นเขาหัวโล้นอยู่รึเปล่าคะ ถ้ายังเป็นอยู่ จะได้ให้ v4n เข้าไปจัดการให้งัย


 
23 กันยายน 2551 11:56 น. ตอบโดย : ahsung

โห พี่เอ้รูปสวยมากครับ


 
26 กันยายน 2551 16:47 น. ตอบโดย : finshiki

สวยมากค่ะ ถ้าจะไปตอนต้นเดือนพฤศจิกายน จะสวยมั๊ยค่ะ


 
5 ตุลาคม 2551 11:07 น. ตอบโดย : -

สวยค่ะ ปลายฝนต้นหนาว ไปเมื่อไหร่ก็สวยค่ะ ^^


 
6 ตุลาคม 2551 9:11 น. ตอบโดย : tourtooktee

สวยจังค่ะ จะไปวันที่ 25-27 ตุลานี้เป็นครั้งแรกค่ะ เห็นรูปแล้วยิ่งอยากให้ถึงวันนั้นเร็ว ๆ จัง อยากไปเห็นกะตาตัวเองอ้ะ


 
8 ตุลาคม 2551 23:32 น. ตอบโดย : NuAor

ไปแล้วอย่าลืมถ่ายรูปสวยๆ กลับมาให้ชมกันบ้างนะคะ


 
9 ตุลาคม 2551 8:51 น. ตอบโดย : TourTookTee

ขอบคุณคับ ชอบมาก...


 
20 พฤศจิกายน 2551 9:06 น. ตอบโดย : -

เด๋วจะไปเที่ยวงานปีไหม่ เจ็ดธันวานี้ แต่สวยมากๆๆค่ะ


 
10 สิงหาคม 2553 20:28 น. ตอบโดย : แอฟน์

จะต้อง...หาโอกาส..ไปเยี่ยมเนียนบ้างแล้วล่ะ


 
22 พฤศจิกายน 2553 16:07 น. ตอบโดย : ต้นน้ำ

ไปแล้ว  อยากไปอีก  ส่วยงามมาก สำหรับ ภูทับเบิก  เหมือนเป็นเทวดา เดินบนปุยเมฆเลย


 
30 พฤศจิกายน 2553 16:15 น. ตอบโดย : Doraemon

ไปมาแร้ว สวยมากม๊ากอยากไปอีกจางเลย


 
19 กรกฎาคม 2554 21:12 น. ตอบโดย : namthip polherm
ภูหินร่องกล้า บางเหตุผลของการสู้รบที่งดงาม
 
ข้อความ : 
ใส่ Link ที่เกี่ยวข้อง    (เฉพาะสมาชิกเท่านั้น)
คำอธิบาย Link    (เฉพาะสมาชิกเท่านั้น)
รูปภาพ : 
  รูปแบบไฟล์ *.jpg, *.gif เท่านั้น จำกัดขนาดไม่เกิน 150 kb (เฉพาะสมาชิกเท่านั้น)
คำอธิบายรูป  
  คำอธิบายรูป ไม่เกิน 255 ตัวอักษร (เฉพาะสมาชิกเท่านั้น)
 
  *ยังไม่เป็นสมาชิก  
  >>เชิญสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษต่าง ๆ ได้ที่นี่<<
จากคุณ :   
อีเมล์ :   
  *สำหรับสมาชิก (ใช้เฉพาะการแสดงความคิดเห็นครั้งนี้เท่านั้น)  
Username :   
Password :